Bán thêm gần 4.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua đấu thầu

Nhàđầutư
Sau hai tháng đầu năm với 8 đợt đấu thầu, Kho bạc Nhà nước đã thu về 46.350 tỷ đồng, trên tổng số 62.250 tỷ đồng đăng ký phát hành.
MINH TRANG
28, Tháng 02, 2019 | 12:33

Nhàđầutư
Sau hai tháng đầu năm với 8 đợt đấu thầu, Kho bạc Nhà nước đã thu về 46.350 tỷ đồng, trên tổng số 62.250 tỷ đồng đăng ký phát hành.

trai-phieu-chinh-phu

 

Hôm qua (27/2), trên sàn HNX đã diễn ra phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ.

Theo đó, trong số 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã TD1926170 kỳ hạn 7 năm, trúng thầu 100 tỷ đồng với lãi suất 4,05%.

3.750 tỷ đồng trái phiếu mã TD1929178 kỳ hạn 10 năm, trúng thầu toàn bộ với lãi suất 4,7%.

500 tỷ đồng trái phiếu mã TD1949205 kỳ hạn 30 năm, trúng thầu 100 tỷ đồng với lãi suất 5,79%.

Tổng cộng, phiên hôm qua đã bán được 3.950 tỷ đồng trái phiếu chính phủ các kỳ hạn, trên tổng số 5.250 tỷ đồng đưa ra đấu thầu (phát hành thêm 1.250 tỷ đồng).

Theo quan sát, từ đầu năm 2019, trái phiếu trung hạn với kỳ hạn từ 10-15 năm được hấp thụ khá tốt, so với dài hạn (30 năm).

Sau hai tháng đầu năm với 8 đợt đấu thầu, Kho bạc Nhà nước đã thu về 46.350 tỷ đồng, trên tổng số 62.250 tỷ đồng đăng ký phát hành.

Năm 2019, Kho bạc Nhà nước dự kiến huy động khoảng 260.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua kênh đấu thầu với kỳ hạn phát hành bình quân khoảng 13 năm.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét

Nguồn: VPBS