VINACONEX sẽ hoãn ĐHĐCĐ thường niên 2019 do ảnh hưởng từ Quyết định của Tòa án Nhân dân Quận  Đống Đa

Nhàđầutư
Trong thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị - Người triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2019 của VINACONEX đang bị Toà án buộc phải tạm dừng hoạt động, theo đó VINACONEX hiện không có Người triệu tập và chuẩn bị tài liệu trình ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo kế hoạch được tổ chức vào ngày 23/4/2019.
HÓA KHOA
16, Tháng 04, 2019 | 10:28

Nhàđầutư
Trong thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị - Người triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2019 của VINACONEX đang bị Toà án buộc phải tạm dừng hoạt động, theo đó VINACONEX hiện không có Người triệu tập và chuẩn bị tài liệu trình ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo kế hoạch được tổ chức vào ngày 23/4/2019.

nhadautu - vinaconex 123

 

Theo kế hoạch công bố trước đó, VINACONEX đã lập danh sách cỗ đông có quyền dự họp là 15/3/2019 và ngày đăng ký cuối cùng là 08/4/2019; VINACONEX cũng dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào 8h sáng ngày 23/4/2019.

Tiếp theo đó, ngày 20/3/2019, Tổng công ty gửi công văn thông báo số 0533/2019/CV-PC tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCPĐ thường niên 2019 và nhận được Thông báo số 1008/TB-VSD ngày 22/3/2019 của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. Theo đó, ngày 10/4/2019, VSD đã gửi VINACONEX danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 08/4/2019 để thực hiện việc gửi thông báo mời dự ĐHĐCĐ tới các cổ đông có tên trong danh sách.

Tuy nhiên, ngày 27/3/2019, VINACONEX nhận được đồng thời 02 văn bản của Tòa án Nhân dân Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, gồm: (¡) Thông báo thụ lý việc kinh doanh thương mại số 505/TB-TA vào ngày 25 tháng 3 năm 2019 về việc: “Yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 01/2019/NQ- ĐHĐCPĐ ngày 11/01/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty cổ phân Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam” theo đơn yêu cầu của: 1. Công ty TNHH Bất động sản Cường Vũ; 2. Công ty TNHH Đầu tư Star Invest; 3. Ông Nguyễn Quang Trung và 4. Ông Thân Thế Hà; và (ii) Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2019/QĐ-BPKCT ngày 27/3/2019 buộc Tổng công ty tạm dừng thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bắt thường số 01/2019/NGQ- ĐHĐCĐ ngày 11/01/2019 của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu & Xây dựng Việt Nam (VINACONEX).

Trước sự việc này, trong các ngày 28/3 và 29/3/2019, Tổng công ty cổ phần VINACONEX đã liên tục gửi các văn bản khiếu nại đề nghị Tòa án Nhân dân Quận Đống Đa hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Quyết định số 01/2019/QĐ-BPKCT ngày 27/3/2019. Tuy nhiên, ngày 2/4/2019, Chánh án Tòa án Nhân dân Quận Đống Đa đã có Quyết định giải quyết khiếu nại số 05/2019/QĐ-CA trong đó không chấp nhận Văn bản khiếu nại ngày 28/3/2019 của VINACONEX. Vì vậy, VINACONEX hiện đang phải theo kiện và tuân theo các trình tự, thủ tục tố tụng xét xử vụ việc của Tòa án Nhân dân Quận Đống Đa.

Trong thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị - Người triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2019 của VINACONEX đang bị Toà án buộc phải tạm dừng hoạt động, theo đó VINACONEX hiện không có Người triệu tập và chuẩn bị tài liệu trình ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo kế hoạch được tổ chức vào ngày 23/4/2019.

Chính vì lý do đó, VINACONEX buộc phải tạm hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 cho tới khi Hội đồng quản trị VINACONEX được phục hồi hoạt động bình thường (sau khi Tòa án Nhân dân Quận Đống Đa có Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cáp tạm thời số 01/2019/QĐ-BPKCT hoặc Tòa án có quyết định/phán quyết có hiệu lực về việc: “Yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/01/2019 của Đại hội đồng cổ đông bát thường năm 2019 của Tổng công ty cỗ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam”).

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
895,97 -13,70 / -1,51%
Lúc 26/02/2020 15:59:40
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 142.582.255
GTGD: 2,99 triệu
Sàn
HNX-Index
106,61 -0,05 / -0,05%
Lúc 26/02/2020 15:59:40
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 66.713.634
GTGD: 723.342,00
Sàn
UPCOM-Index
55,34 -0,19 / -0,34%
Lúc 26/02/2020 15:59:40
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 303
KLGD: 12.622.962
GTGD: 224.991,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ