Tội phạm hoạt động 'tín dụng đen' sắp hết đất sống ở Gia Lai?

Nhàđầutư
UBND tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".
VĂN DŨNG
09, Tháng 10, 2019 | 12:27

Nhàđầutư
UBND tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 25/4/2019 của Thủ tướng về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng “tín dụng đen". Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch số 2188/KH-UBND “về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 25/4/2019 của Thủ tướng CP về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen".

Mục đích của kế hoạch để tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12/CT-TTg đến các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến về ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen".

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự; chủ động nắm, dự báo tình hình, làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen".

tin-dung-den_1

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ban, ngành và sự phối hợp chặt chẽ trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen".

Nôi dung chính của kế hoạch nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cho vay trong các giao dịch dân sự. Thường xuyên thông báo những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả của “tín dụng đen" và các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi, họ, biêu, phường trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua để người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; vận động không tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen", lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật.

Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn trái phép và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen", cho vay lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ... vi phạm pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Chịu trách nhiệm trước cấp ủy Đảng và cấp trên nếu để xảy ra tình hình phức tạp về tội phạm, vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức cấp dưới hoặc thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, giải quyết.

UBND tỉnh Gia Lai giao Công an tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phương thức, thủ đoạn và tác hại của “tín dụng đen" để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện của các sở, ban, ngành, địa phương.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Gia Lai, Ngân hàng Chính sách & Xã hội tỉnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, các gói, khoản cho vay ưu đãi đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nắm sát hoạt động cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng của các tổ chức tín dụng, chỉ đạo các tổ chức tín dụng theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có chính sách mở rộng, đa dạng các loại hình cho vay, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng; phát triển các công ty tài chính, tổ chức tài chính vi mô trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai các chính sách tín dụng, sản phẩm cho vay tiêu dùng với thủ tục đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện, đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống, sản xuất, tiêu dùng của nhân dân góp phần ngăn chặn “tín dụng đen".

Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố cần nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, phòng ngừa “tín dụng đen" và các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tội phạm…

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
933,09 -5,04 / -0,54%
Lúc 21/02/2020 15:59:32
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 377
KLGD: 206.753.001
GTGD: 4,00 triệu
Sàn
HNX-Index
108,07 -1,50 / -1,37%
Lúc 21/02/2020 15:59:33
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 36.723.409
GTGD: 408.662,00
Sàn
UPCOM-Index
56,30 -0,04 / -0,07%
Lúc 21/02/2020 15:59:33
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 301
KLGD: 19.543.475
GTGD: 281.365,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ