Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Rất nhiều doanh nghiệp và cá nhân cùng bị phạt

Trong đó bị phạt nặng nhất là một doanh nghiệp ngành dược.
MAI NGUYỄN
04, Tháng 11, 2019 | 07:13

Trong đó bị phạt nặng nhất là một doanh nghiệp ngành dược.

q-15718824623831352170292-crop-15726663695451513415370

 

Tuần qua rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp bị UBCKNN phạt do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

Dược Danapha bị phạt nặng nhất với tổng số tiền phạt 505 triệu đồng

Trong đó phạt tiền 70 do công ty báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật nhiều tài liệu của công ty trong những năm vừa qua. 

Đồng thời, Dược Danapha còn bị phạt 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán. Cụ thể,  Dược Danapha đã đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN vào năm 2007. Tuy nhiên, đến nay, Danapha chưa thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định. Trước đó, ngày 17/02/2017, Công ty đã kết thúc đợt chào bán 3.255.000 cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nhưng đến nay Công ty chưa thực hiện đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức.

Chưa hết, Dược Danapha còn bị phạt triển 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về bầu thành viên Ban kiểm soát, về tổ chức họp và thông qua quyết định của HĐQT, Ban kiểm soát. Cụ thể, trong thời gian từ năm 2017 đến 27/4/2018, HĐQT chưa đảm bảo quy định họp ít nhất mỗi quý 01 lần và chưa đảm bảo các cuộc họp của HĐQT phải được ghi biên bản và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty; Ban kiểm soát chưa đảm bảo họp ít nhất 02 lần trong một năm.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 29/10/2019.

Vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty, Cao su Sao Vàng bị phạt

Trong đó, ngày 31/10/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Cao su Sao Vàng (mã chứng khoán SRC) số tiền 85 triệu đồng.

Nguyên nhân, do Công ty đã vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể, Cao su Sao Vàng không gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và không gửi thông báo mời họp đúng thời hạn theo quy định.

Công bố thông tin không đúng thời hạn, CTCP 471 bị phạt

Cũng trong ngày 31/10/2019, Chánh Thanh tra UBCKNN quyết định phạt CTCP 471 (mã chứng khoán C71) số tiền 70 triệu đồng

Nguyên nhân, do công ty đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu như Nghị quyết và Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2019, Báo cáo thường niên năm 2018.

Chứng khoán KB bị phạt 60 triệu đồng

Ngày 30/10/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Chứng khoán KB (MSI) số tiền 60 triệu đồng. 

Nguyên nhân, do Chứng khoán KB báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 đã được soát xét.

Không công bố báo cáo sử dụng vốn, Chế tạo Bơm Hải Dương bị phạt

Thêm một doanh nghiệp khác là CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương (mã chứng khoán CTB) cũng bị phạt 50 triệu đồng do không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại Đại hội đồng cổ đông hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong báo cáo tài chính (BCTC) năm được kiểm toán xác nhận.

Cụ thể, Chế tạo Bơm Hải Dương đã hoàn thành đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng trong năm 2017. Theo Báo cáo tình hình sử dụng vốn sau phát hành đã được kiểm toán ngày 20/5/2019, Công ty đã sử dụng hết số vốn thu được từ đợt chào bán là 52,26 tỷ đồng trong tháng 7/2017. Tuy nhiên, Công ty không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại Đại hội đồng cổ đông, không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong BCTC năm được kiểm toán xác nhận.

Chậm nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, Trường Sơn 532 bị phạt

Trước đó ngày 28/10/2019, UBCKNN cũng quyết định phạt  CTCP Trường Sơn 532 số tiền 40 triệu đồng. Nguyên nhân do Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định từ trên 12 tháng đến 24 tháng.

Cụ thể, tại thời điểm ngày 02/02/2018, Công ty cổ phần Trường Sơn 532 đã trở thành công ty đại chúng, tuy nhiên, đến ngày 10/9/2019, Công ty cổ phần Trường Sơn 532 mới nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thêm 2 cá nhân bị UBCKNN phạt

Ngày 31/10/2019, Thanh tra Ủy UBCKNN ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính đối với bà Đỗ Thị Khuyên, con gái ông Đỗ Văn Khôi, Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Damsan (mã chứng khoán ADS) số tiền 20 triệu đồng. 

Nguyên nhân, do bà Đỗ Thị Khuyên đã báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký (đối với đăng ký giao dịch bán 50.000 cổ phiếu ADS).

Thêm một cá nhân nữa là bà Kim Ngọc Cẩm Ly, một nhà đầu tư cá nhân, bị phạt 31,25 triệu đồng. Nguyên nhân do bà Cẩm Ly đã báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Cụ thể, ngày 13/03/2019, bà Kim Ngọc Cẩm Ly mua 850.610 cổ phiếu NAV và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Nam Việt. Tuy nhiên, đến ngày 20/05/2019, SGDCK TP. HCM mới nhận được các báo cáo thay đổi sở hữu nêu trên của bà Kim Ngọc Cẩm Ly.

Các quyết định trên đều có hiệu lực kể từ ngày ký.

(Theo Trí thức trẻ)

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
696,06 +1,85 / +0,27%
Lúc 28/03/2020 15:59:21
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
24/03/2020
652,27
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 327.993.584
GTGD: 4,42 triệu
Sàn
HNX-Index
97,11 -0,70 / -0,72%
Lúc 28/03/2020 15:59:21
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
24/03/2020
95,90
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 46.537.818
GTGD: 421.972,00
Sàn
UPCOM-Index
48,82 -0,18 / -0,37%
Lúc 28/03/2020 15:59:21
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 15.503.559
GTGD: 159.457,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ