Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm

Nhàđầutư
Thanh tra Chính phủ vừa mới có Thông báo số 1010/TB-TTCP về việc Thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho dự án đầu tư; thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
PHAN CHÍNH
22, Tháng 06, 2019 | 09:27

Nhàđầutư
Thanh tra Chính phủ vừa mới có Thông báo số 1010/TB-TTCP về việc Thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho dự án đầu tư; thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

bo-khcn-1514365911935

 

Theo kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho dự án đầu tư, thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng  tại Bộ Khoa hoạc và Công nghệ (KH & CN), đối với dự án Sâm Ngọc Linh công tác lập thẩm tra có nhiều sai sót như số liệu phản ánh còn chưa thống nhất (Cây giống trong dự án Sâm Ngọc Linh) chưa tính toán kỹ tính khả thi của dự án dẫn đến phải điều chính sửa đổi, bổ sung, ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả đầu tư của dự án.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu đối với dự án nêu trên chưa đúng quy định tại Khoản 1 Điều 55 Nghị định 63/2014/ NĐ – CP quy định chi tiết về thi hành một số điều luật đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, công tác lập hồ sơ mời thầu đối cũng chưa đảm bảo quy định pháp luật.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ vừa công bố, số tiền sai phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm toán là 32.099, 215 triệu đồng, cụ thể, giai đoạn 2013 – 2017 là 25.770,218 triệu đồng (đã xử lý 24.468,075 triệu đồng, còn phải xử lý tiếp 1.302,161 triệu đồng).

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu xử lý số tiền 6.328, 997 triệu (Trong đó, loại khỏi giá trị thanh toán, quyết toán công trình, dự án là 5.648,200 triệu đồng, xử lý khác là 680,797 triệu đồng).

Yêu cầu Bộ KH&CN xử lý sô tiền sai phạm, mà kiểm toán nhà nước kiến nghị thực hiện qua kiểm toán tài chính, tài sản năm 2016 là 1.302, 161 triệu đồng, chỉ đạo chủ đầu tư dự án được thanh tra xử lý số tiền 66.328, 997 triệu đồng, loại khỏi giá trị thanh toán, quyết toán công trình, dự án là 5.648,200 triệu đồng.

Thanh tra Chính phủ còn yêu cầu Bộ KH&CN và các chủ đầu tư dự án tổ chức kiểm điểm trách nhiệm nghiêm túc, đề xuất xử lý tập thể, cá nhân liên quan đến thiếu sót, vi phạm.

Bình luận
Sàn
VN-Index
908,27 -0,31 / -0,03%
Lúc 27/09/2020 14:44:43
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 361.232.130
GTGD: 6,28 triệu
Sàn
HNX-Index
131,28 -0,43 / -0,33%
Lúc 27/09/2020 14:44:43
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 60.479.772
GTGD: 884.169,00
Sàn
UPCOM-Index
61,29 +0,29 / +0,48%
Lúc 27/09/2020 14:44:43
Cao nhất
25/09/2020
60,93
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 49.109.546
GTGD: 526.007,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ