Tập đoàn Đại Dương công bố thông tin họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2

Nhàđầutư
Căn cứ khoản 2, Điều 18, Điều lệ OGC, ĐHĐCĐ thường niên 2019 tổ chức lại lần tới chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết/tổng số phiếu biểu quyết của công ty tham dự.
HÓA KHOA
13, Tháng 05, 2019 | 15:00

Nhàđầutư
Căn cứ khoản 2, Điều 18, Điều lệ OGC, ĐHĐCĐ thường niên 2019 tổ chức lại lần tới chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết/tổng số phiếu biểu quyết của công ty tham dự.

nhadautu - OGC se to chuc DHDCD thuong nien lan 2

Tập đoàn Đại Dương công bố thông tin họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2

Công ty CP Tập đoàn Đại Dương cho biết sẽ triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên (lần 2) vào ngày thứ Hai tuần tới (20/5/2019).

Ở lần họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 lần 1, Đại hội đã không thể tiến hành do chỉ triệu tập được 32 đại biểu, tương đương nắm giữ 32,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,87% tham dự. Căn cứ khoản 2, Điều 18, Điều lệ OGC, ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2019 chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết/tổng số phiếu biểu quyết của công ty tham dự.

Trước đó, tờ trình được công bố ngay tại ĐHĐCĐ thường niên lần 1 đã xuất hiện bà Bùi Diệu Út Hường - nhân sự mới được đề cử vào Ban Kiểm soát bởi nhóm Hà Bảo, nhóm cổ đông nắm 5,33% vốn Công ty CP Tập đoàn Đại Dương.

Ngoài bà Hường, tờ trình ứng cử thành viên vào Ban Kiểm soát OGC nhiệm kỳ mới (2019 - 2024) gồm: ông Nguyễn Đức Trung, bà Nguyễn Hương Nga và ông Nguyễn Thanh Tùng.

Trong danh sách này, ông Nguyễn Đức Trung hiện đang là Thành viên Ban kiểm soát OGC.

Ông Nguyễn Thanh Tùng hiện đang công tác tại vị trí Kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn PG Việt Nam.

Trong khi đó, bà Nguyễn Hương Nga đến tháng 3/2019 là Phó Giám đốc Công ty CP Dinh Dưỡng Hồng Hà.

Hiện tại, vị trí Ban kiểm soát OGC nhiệm kỳ cũ gồm ông Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng Ban kiểm soát; ông Nguyễn Đức Trung (nêu trên) và ông Nguyễn Kim Thành đều là Thành viên Ban Kiểm soát.

Về tờ trình ứng cử thành viên trong HĐQT nhiệm kỳ mới (2019 – 2024) bao gồm, bà Nguyễn Thị Lan Hương (đề cử bởi nhóm doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo); ông Dương Thái Long – hiện là Thành viên HĐQT OGC (đề cử bởi nhóm ông Dương Thái Long, bà Phạm Tú Anh, ông Nguyễn Thái Sơn và bà Nguyễn Hằng Nga với tổng số cổ phần sở hữu chiếm tỷ lệ 5,22% vốn OGC); ông Nguyễn Thành Trung và ông Nguyễn Đức Duy (đề cử bởi nhóm cổ đông gồm ông Nguyễn Thành Trung, bà Nguyễn Hương Nga, bà Ngụy Thị Phương Thanh, bà Lương Thị Thu Hà và bà Phạm Thị Tý Uyên với tổng số cổ phần sở hữu chiếm 10,05% vốn OGC).

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bình luận
Sàn
VN-Index
855,05 +8,13 / +0,96%
Lúc 13/08/2020 15:59:17
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 256.244.523
GTGD: 4,45 triệu
Sàn
HNX-Index
116,93 +0,83 / +0,71%
Lúc 13/08/2020 15:59:17
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 43.496.987
GTGD: 510.064,00
Sàn
UPCOM-Index
56,86 +0,08 / +0,14%
Lúc 13/08/2020 15:59:17
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 17.778.659
GTGD: 257.079,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ