Sở giao dịch chứng khoán duy nhất sẽ được đặt tại Trung tâm tài chính Quốc gia

Nhàđầutư
Thường trực Ủy ban Kinh tế đề xuất lựa chọn phương án, chỉ có 1 SGDCK duy nhất và đặt tại trung tâm tài chính quốc gia, là đầu mối quản trị điều hành, quản trị rủi ro và trực tiếp tổ chức giao dịch chứng khoán.
HÓA KHOA
12, Tháng 08, 2019 | 20:06

Nhàđầutư
Thường trực Ủy ban Kinh tế đề xuất lựa chọn phương án, chỉ có 1 SGDCK duy nhất và đặt tại trung tâm tài chính quốc gia, là đầu mối quản trị điều hành, quản trị rủi ro và trực tiếp tổ chức giao dịch chứng khoán.

nhadautu - sap nhap hai so giao dich

 

Chiều 12/8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn và các ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Liên quan đến mô hình của sở giao dịch chứng khoán, Uỷ ban Kinh tế nêu hai phương án.

Phương án 1, như Chính phủ trình, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Bộ Tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước.

Thẩm tra dự án luật tại kỳ họp thứ 7, đa số ý kiến cho rằng quy định như dự thảo luật về thực chất vẫn duy trì hai công ty con (là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Tp.HCM) hoạt động cùng một ngành nghề, với chức năng, nhiệm vụ tương tự nhau là không hợp lý và đi ngược với xu thế chung của thế giới.

Theo đó, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề xuất lựa chọn phương án, chỉ có 1 SGDCK duy nhất và đặt tại trung tâm tài chính quốc gia, là đầu mối quản trị điều hành, quản trị rủi ro và trực tiếp tổ chức giao dịch chứng khoán.

Phương án này bảo đảm tính thống nhất và hiệu quả của thị trường, minh bạch, rõ ràng trong áp dụng quy định của pháp luật. Theo đó, dự thảo Luật được tiếp thu, chỉnh lý theo hướng sửa đổi tên gọi SGDCK thành SGDCK Việt Nam tại các điều, khoản liên quan và bổ sung quyền, nghĩa vụ theo Quyết định số 32/QĐ-TTg.

Dự thảo Luật cũng quy định rõ SGDCK Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán; đồng thời bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 43 của dự thảo Luật theo hướng: "Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập, giải thể, cơ cấu tổ chức, hình thức sở hữu của SGDCK Việt Nam nhưng phải bảo đảm Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của các đơn vị tổ chức thực hiện giao dịch chứng khoán” để bảo đảm giữ vai trò chỉ đạo, chi phối của Nhà nước đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đặc thù quan trọng này.  

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
963,56 +0,29 / +0,03%
Lúc 07/12/2019 15:59:54
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 171.819.421
GTGD: 3,87 triệu
Sàn
HNX-Index
102,39 +0,02 / +0,02%
Lúc 07/12/2019 15:59:54
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 25.303.916
GTGD: 214.499,00
Sàn
UPCOM-Index
55,92 +0,06 / +0,11%
Lúc 07/12/2019 15:59:54
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 7.666.515
GTGD: 112.439,00

Nguồn: VPBS