NCB muốn bổ sung 3 thành viên HĐQT

Nhàđầutư
Nếu bầu thành công 3 thành viên mới, cơ cấu HĐQT NCB sẽ đủ 11 người, là mức tối đa theo quy định của Luật các TCTD.
XUÂN TIÊN
14, Tháng 03, 2019 | 19:17

Nhàđầutư
Nếu bầu thành công 3 thành viên mới, cơ cấu HĐQT NCB sẽ đủ 11 người, là mức tối đa theo quy định của Luật các TCTD.

ncb

 

HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) vừa có Nghị quyết về việc bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Cụ thể, HĐQT NCB thống nhất bầu bổ sung tối đa 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2019, căn cứ Điều lệ và Luật các TCTD, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng có quyền đề cử người vào HĐQT, theo giới hạn: Sở hữu từ 10% đến dưới 20% được đề cử 1 ứng viên, từ 20% đến dưới 30% được đề cử 2 ứng viên, từ 30% đến 40% được đề cử 3 ứng viên.

Nếu bầu thành công 3 thành viên mới, cơ cấu HĐQT NCB sẽ đủ 11 người, là mức tối đa theo quy định của Luật các TCTD.

Hiện nay, HĐQT NCB có 8 thành viên là Chủ tịch Nguyễn Tiến Dũng, 2 phó Chủ tịch Vũ Hồng Nam và Vũ Mạnh Tiến, 2 thành viên thường trực Lê Hồng Phương và Nguyễn Thị Mai, thành viên độc lập Lê Xuân Nghĩa và 2 thành viên còn lại là ông Trần Kim Chung và bà Trần Hải Anh. Trong đó bà Hải Anh là vợ ông Nguyễn Tiến Dũng.

ĐHĐCĐ thường niên 2019 của NCB dự kiến diễn ra trong khoảng từ 22-26/4/2019 tại trụ sở Ngân hàng tại 28C-28D Bà Triệu, phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đại hội sẽ thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.

Năm 2018, NCB lãi sau thuế (chưa kiểm toán) 39,2 tỷ đồng, tăng 78% so với năm 2017. Tổng tài sản tới cuối kỳ tài chính là 72.432 tỷ đồng, vốn cổ phần đạt 3.010 tỷ đồng.

NCB đã được chấp thuận và đang tiến hành tăng vốn lên 5.004 tỷ đồng.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
869,91 +1,80 / +0,21%
Lúc 15/07/2020 15:59:22
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 258.293.626
GTGD: 4,47 triệu
Sàn
HNX-Index
115,90 -0,24 / -0,21%
Lúc 15/07/2020 15:59:22
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 29.886.770
GTGD: 318.795,00
Sàn
UPCOM-Index
56,98 +0,04 / +0,07%
Lúc 15/07/2020 15:59:22
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 17.515.912
GTGD: 268.069,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ