Một loạt cổ phiếu của các ‘ông lớn’ tiếp tục bị duy trì diện cảnh báo, diện kiểm soát

Nhàđầutư
Vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo tiếp tục duy trì diện cảnh báo, diện kiểm soát đối với hành loạt mã chứng khoán trên sàn HoSE. Trong đó, 2 cái tên đáng chú ý là CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) và CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG).
CHU KÝ
13, Tháng 09, 2019 | 11:11

Nhàđầutư
Vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo tiếp tục duy trì diện cảnh báo, diện kiểm soát đối với hành loạt mã chứng khoán trên sàn HoSE. Trong đó, 2 cái tên đáng chú ý là CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) và CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG).

Cụ thể, theo báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất bán niên 2019 (đã soát xét) của HAG, lợi nhuận sau thuế (LNST) của cổ đông công ty mẹ 6 tháng 2019 tiếp tục âm 516,52  tỷ đồng và LNST chưa phân phối tại ngày 30/06/2019 là âm 728,17 tỷ đồng.

Đồng thời, Công ty kiểm toán tiếp tục đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn (tồn tại từ BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017) và thêm ý kiến ngoại trừ liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). BCTC còn có ý kiến kiểm toán nhấn mạnh liên quan đến việc nhóm công ty đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay và trái phiếu.

Do đó, HoSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG theo Quyết định số 149/QĐ-SGDHCM ngày 26/04/2018 và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HAG sau khi có BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019 của Công ty.

von-hoa-50-cong-ty-niem-yet-tot-nhat-nam-2019-dat-94-ty-usd1559552433

Một loạt cổ phiếu của các ‘ông lớn’ vừa bị  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo tiếp tục bị duy trì diện cảnh báo, diện kiểm soát

Tương tự, mã HNG cũng đã bị HoSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo do LNST của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019 là âm 743,90 tỷ đồng và LNST chưa phân phối tại ngày 30/06/2019 là - 640,53 tỷ đồng. Đồng thời, công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến thuế TNDN và ý kiến nhấn mạnh liên quan đến việc nhóm công ty đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay và trái phiếu.

Bên cạnh đó, cổ phiếu OGC của CTCP Tập đoàn Đại Dương đã được đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 21/4/2017 do LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 là âm 1.780,18 tỷ đồng; LNST của công ty mẹ năm 2016 là âm 727,93 tỷ đồng và LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 âm 2.479,73 tỷ đồng căn cứ BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2015 và 2016. Từ đó đến nay HoSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu OGC.

Ngày 29/8/2019, HoSE đã nhận được BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 (đã soát xét) của OGC. Theo đó, LNST của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019 là âm 4,06 tỷ đồng và LNST chưa phân phối đến ngày 30/6/2019 là âm 2.873,76 tỷ đồng và vẫn còn vấn đề ngoại trừ và nhấn mạnh đã tồn tại trước đây.

Do đó, HoSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu OGC do kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 của công ty là lỗ và lỗ lũy kế 2.873,76 tỷ đồng trên 3.000 tỷ đồng vốn góp, đồng thời những vấn đề ngoại trừ trên BCTC soát xét tồn tại đã lâu và công ty vẫn chưa khắc phục.

Đối với CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (mã PTC), trước đó, ngày 28/9/2018, HoSE đã ban hành Quyết định số 382/QĐ-SGDHCM về việc chuyển cổ phiếu PTC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 5/10/2018 do LNST của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 là âm 7,32 tỷ đồng, LNST chưa phân phối tính đến ngày 30/6/2018 là âm 21,24 tỷ đồng và kiểm toán từ chối đưa ra kết luận trên BCTC hợp nhất bán niên năm 2018 (đã soát xét) có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư.

Đến ngày 29/8/2019, HoSE đã nhận được BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 (đã soát xét) của PTC. Theo đó, LNST của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019 là 23,2 tỷ đồng và LNST chưa phân phối đến ngày 30/06/2019 là âm 36,90 tỷ đồng và vẫn còn ý kiến kiểm toán ngoại trừ và nhấn mạnh đã tồn tại trước đây.

Tuy nhiên, dù công ty đã có lãi nhưng vẫn còn lỗ lũy kế và những vấn đề ngoại trừ trên BCTC kiểm toán tồn tại đã lâu và công ty vẫn chưa khắc phục nên HoSE vẫn tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu PTC.

Ngoài ra, một số cổ phiếu khác của các công ty như: CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã MCG) tiếp tục duy trì diện kiểm soát; CTCP Vận tải biển Việt Nam (mã VOS) bị giữ nguyên diện cảnh báo; CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã NVT) duy trì diện cảnh báo.

Bình luận
Sàn
VN-Index
908,58 -3,92 / -0,43%
Lúc 24/09/2020 15:59:38
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 398.464.411
GTGD: 6,41 triệu
Sàn
HNX-Index
131,71 -0,93 / -0,70%
Lúc 24/09/2020 15:59:38
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 52.645.337
GTGD: 677.041,00
Sàn
UPCOM-Index
61,00 +0,04 / +0,07%
Lúc 24/09/2020 15:59:38
Cao nhất
23/09/2020
60,66
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 33.057.634
GTGD: 502.630,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ