Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 4.450 tỷ đồng trong tháng đầu năm

Nhàđầutư
Bộ Tài chính cho biết đến hết ngày 31/1/2020, giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 4.450 tỷ đồng, hoàn thành 0,95% kế hoạch nhà nước giao.
NHẬT HUỲNH
13, Tháng 02, 2020 | 10:35

Nhàđầutư
Bộ Tài chính cho biết đến hết ngày 31/1/2020, giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 4.450 tỷ đồng, hoàn thành 0,95% kế hoạch nhà nước giao.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 của các bộ, ngành, địa phương đến hết ngày 31/1/2020 là 4.448,622 tỷ đồng, đạt 0,95% kế hoạch nhà nước giao. Trong đó, vốn trong nước là 4.438 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 10,2 tỷ đồng.

Cụ thể, các bộ, ngành trung ương ước giải ngân đạt 46,2 tỷ đồng (vốn trong nước là 35,9 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 10,2 tỷ đồng), đạt 0,03% kế hoạch nhà nước giao. Các địa phương ước giải ngân đạt hơn 4.402 tỷ đồng, đạt 1,21% kế hoạch vốn nhà nước giao.

Bộ tài chính cho biết, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tháng đầu năm còn thấp là do hầu hết các bộ, ngành địa phương đang tập trung triển khai công tác phân bổ kế hoạch vốn và nhập dự toán chi cho các dự án.

von-giai-ngan-dau-tu-cong-5-thang-dau-nam-chua-dat-14-ke-hoach1559468572

Bộ Tài chính cho biết đến hết ngày 31/1/2020, giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 4.450 tỷ đồng.

Tính đến ngày 20/1/2020, Bộ Tài chính đã nhận được quyết định phân bổ kế hoạch vốn năm 2020 của 34/53 bộ, ngành và 46/63 địa phương với tổng số vốn phân bổ khoảng hơn 243.144 tỷ đồng, đạt 51,67% so với kế hoạch nhà nước giao. Số vốn còn lại chưa phân bổ là 227.455 tỷ đồng.

Trên cơ sở số vốn đã phân bổ, một số bộ, ngành đã thực hiện nhập dự toán trên hệ thống Tabmis như Bộ Giao thông vận tải, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao.

Để đảm bảo việc triển khai kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 đúng thời gian quy định, ngày 17/1/2020, Bộ Tài chính đã có công văn số 696/BTC-ĐT gửi các Bộ, ngành Trung ương và địa phương về việc đôn đốc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020.

Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành địa phương khẩn trương hoàn thiện việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 ngay từ những tháng đầu năm và các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về danh mục, mức vốn bố trí từng dự án và theo từng nguồn vốn.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
866,30 +5,14 / +0,60%
Lúc 07/07/2020 13:44:08
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 244.560.188
GTGD: 4,21 triệu
Sàn
HNX-Index
114,08 +1,01 / +0,89%
Lúc 07/07/2020 13:44:08
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 27.544.742
GTGD: 285.571,00
Sàn
UPCOM-Index
56,33 -0,15 / -0,27%
Lúc 07/07/2020 13:44:08
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 13.219.160
GTGD: 176.376,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ