Dùng 12.880 tỷ ngân sách để cải cách tiền lương

Nhàđầutư
Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019 hơn 49.100 tỷ đồng, trong đó, dùng 12.880 tỷ để cải cách chính sách tiền lương.
THẮNG QUANG
21, Tháng 05, 2020 | 18:07

Nhàđầutư
Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019 hơn 49.100 tỷ đồng, trong đó, dùng 12.880 tỷ để cải cách chính sách tiền lương.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 và phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ quyết nghị bổ sung số tăng thu ngân sách nhà nước năm 2019 là gần 140.000 tỷ đồng vào dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019, bao gồm: tăng thu ngân sách trung ương là gần 34 tỷ đồng, tăng thu ngân sách địa phương là hơn 106 tỷ đồng.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019 hơn 49.100 tỷ đồng, bao gồm: tăng thu là hơn 32.210 tỷ đồng (không bao gồm số tăng thu viện trợ được chi cho mục tiêu cụ thể), tiết kiệm chi là 16.900 tỷ đồng.

Số tiền này để thực hiện các nhiệm vụ sau: Dành nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp : 12.880 tỷ đồng.

tien-luong

Dành 12.880 tỷ từ ngân sách để cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Ảnh: Minh Phich.

Đồng thời thưởng vượt thu cho các địa phương có số thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương vượt dự toán: 357,8 tỷ đồng, gồm: tỉnh Quảng Ninh 14,4 tỷ đồng, TP. Hải Phòng 199,2 tỷ đồng, tỉnh Hải Dương 0,3 tỷ đồng, tỉnh Bắc Ninh 9,6 tỷ đồng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 131,5 tỷ đồng và TP. Cần Thơ 2,8 tỷ đồng.

Cùng với đó hỗ trợ đầu tư trở lại theo cơ chế tài chính đặc thù đối với TP. Hải Phòng: 1.750 tỷ đồng; thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19: 20.000 tỷ đồng theo quy định của Chính phủ.

Số còn lại hơn 14.124 tỷ đồng để bù hụt thu ngân sách trung ương năm 2020 và thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ phân bổ kinh phí hỗ trợ các địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 quy định.

Chính phủ phân bổ kinh phí quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị quyết này theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội và pháp luật có liên quan.

Đơn vị này cũng giao Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất về kết quả phân bổ, sử dụng số tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019; chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương có liên quan triển khai thực hiện, quản lý việc sử dụng vốn đúng mục đích và đạt hiệu quả cao.

Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đại biểu Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ, giám sát, kiểm toán, thanh tra việc thực hiện Nghị quyết này.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
883,90 0,00 / 0,00%
Lúc 05/06/2020 09:14:26
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 0
GTGD: 0,00
Sàn
HNX-Index
116,89 -0,53 / -0,45%
Lúc 05/06/2020 09:14:26
Cao nhất
04/06/2020
116,48
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 195
KLGD: 5.316.677
GTGD: 68.120,00
Sàn
UPCOM-Index
56,19 -0,14 / -0,25%
Lúc 05/06/2020 09:14:26
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 307
KLGD: 16.653.387
GTGD: 167.335,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ