Điện Quang: Lãi quý II/2018 giảm mạnh, mới chỉ hoàn thành 40% kế hoạch năm

Nhàđầutư
Công ty CP Bóng đèn Điện Quang (mã DQC) vừa công bố BCTC quý II/2018
HÓA KHOA
26, Tháng 07, 2018 | 19:39

Nhàđầutư
Công ty CP Bóng đèn Điện Quang (mã DQC) vừa công bố BCTC quý II/2018

nhadautu - lai 6t dau nam cua dien quang giam manh

 

Theo đó, doanh thu thuần DQC đạt hơn 242,2 tỷ đồng, tăng nhẹ 8,65% do Công ty đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hóa.

Song vậy, giá vốn hàng bán lại tăng đến 11,5% đạt 191,2 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp DQC giảm nhẹ 0,89% còn hơn 51 tỷ đồng.

Cùng với đó, doanh thu hoạt động tài chính của Công ty tiếp tục giảm 58,5% còn hơn 8,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Điện Quang ghi nhận lỗ hơn 5,3 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết, trong khi cùng kỳ năm ngoái doanh nghiệp ghi nhận lãi đến 3,7 tỷ đồng.

Dù chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 22,3% và 20,1%, song lợi nhuận sau thuế Điện Quang vẫn giảm 49,5% còn hơn 13,4 tỷ đồng.

Giải trình từ Điện Quang cho hay, do biến động của thị trường chứng khoán trong thờ gian qua nên các khoản đầu tư ngắn hạn của Công bị giảm giá, qua đó doanh nghiệp phải trích lập dự phòng theo quy định.

Trên bảng Cân đối Kế toán, Chứng khoán Kinh doanh của doanh ngiệp đến cuối kỳ giảm hơn 3 tỷ đồng còn hơn 11 tỷ đồng. Song vậy, Công ty cũng không trích lập Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn cho khoản này.

Tính đến cuối kỳ, Tổng tài sản ngắn hạn của Điện Quang giảm hơn 6% còn 1.249 tỷ đồng. Trong đó, Tiền và các khoản tương đương tiền giảm đến 36,4% còn hơn 178,6 tỷ đồng. Đây có thể là do doanh nghiệp đã chi hơn 131,1 tỷ đồng tiền trong kỳ để trả nợ gốc vay. Do đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm từ 131 tỷ đồng còn hơn 51,6 tỷ đồng.

Đến ngày 30/6/2018, Nợ phải trả chỉ còn hơn 466,3 tỷ đồng, giảm 1,26%, trong đó Nợ ngắn hạn chiếm chủ yếu khi đạt đến 412,5 tỷ đồng.

Như vậy trong 6 tháng đầu năm 2018, Doanh thu thuần DQC đạt 466 tỷ đồng, hoàn thành 40% kế hoạch đề ra, LNTT đạt 58,7 tỷ đồng, đạt hơn 39% chỉ tiêu.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
966,18 -1,99 / -0,21%
Lúc 15/12/2019 15:59:04
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 219.156.032
GTGD: 4,24 triệu
Sàn
HNX-Index
103,00 +0,29 / +0,28%
Lúc 15/12/2019 15:59:04
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 36.455.965
GTGD: 350.409,00
Sàn
UPCOM-Index
55,73 +0,21 / +0,38%
Lúc 15/12/2019 15:59:04
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 13.481.029
GTGD: 202.724,00

Nguồn: VPBS