Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2035 tổng công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà đạt 402,24 MW

Nhàđầutư
Theo Quyết định 104/QĐ-UBND vừa được UBND TP. Đà Nẵng ban hành, đến năm 2035, tổng công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà toàn TP. Đà Nẵng dự kiến đạt khoảng 402,24 MW, sản lượng điện mặt trời mái nhà tương ứng khoảng 587.273 MWh, đóng góp khoảng 4,84% tổng nhu cầu điện toàn thành phố (12.127.700 MWh).
THÀNH VÂN
12, Tháng 01, 2021 | 20:12

Nhàđầutư
Theo Quyết định 104/QĐ-UBND vừa được UBND TP. Đà Nẵng ban hành, đến năm 2035, tổng công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà toàn TP. Đà Nẵng dự kiến đạt khoảng 402,24 MW, sản lượng điện mặt trời mái nhà tương ứng khoảng 587.273 MWh, đóng góp khoảng 4,84% tổng nhu cầu điện toàn thành phố (12.127.700 MWh).

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 104/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Phát triển điện mặt trời trên mái nhà trên địa bàn thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035.

Theo đó, đề án đặt ra mục tiêu chung, đến năm 2025, tổng công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà toàn thành phố khoảng 169,54 MW (khoảng 17,76% tiềm năng kỹ thuật), sản lượng điện mặt trời mái nhà tương ứng khoảng 247.535 MWh, đóng góp khoảng 3,89% tổng nhu cầu điện toàn thành phố (6.355.600 MWh). Đến năm 2030, tổng công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà toàn thành phố khoảng 293,92 MW (khoảng 30,78% tiềm năng kỹ thuật), sản lượng điện mặt trời mái nhà tương ứng khoảng 429.128 MWh, đóng góp khoảng 4,8% tổng nhu cầu điện toàn thành phố (8.939.600 MWh).

Đến năm 2035, tổng công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà toàn thành phố khoảng 402,24 MW (khoảng 42,13% so với tiềm năng kỹ thuật), sản lượng điện mặt trời mái nhà tương ứng khoảng 587.273 MWh, đóng góp khoảng 4,84% tổng nhu cầu điện toàn thành phố (12.127.700 MWh).

Theo UBND TP. Đà Nẵng, đề án đề ra các nhóm giải pháp hỗ trợ đầu tư và phát triển điện mặt trời trên mái nhà bao gồm: Giải pháp về chính sách, đầu tư; giải pháp về phát triển nguồn nhân lực; giải pháp về nâng cao hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước và Giải pháp về xúc tiến đầu tư, kết nối cung cầu, hợp tác phát triển. 

4946_nang-luong-dien-mat-troi

Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2035 tổng công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà đạt 402,24 MW. Ảnh: Báo Công thương.

Trong đó, Đà Nẵng sẽ ưu tiên bố trí nguồn vốn từ ngân sách thành phố để thực hiện kế hoạch, chương trình thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà theo từng giai đoạn 5 năm, trong đó chú trọng phát triển điện mặt trời mái nhà tại trụ sở công và các mái nhà trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để các dự án đầu tư điện mặt trời mái nhà (lĩnh vực năng lượng mới) được hưởng các hỗ trợ về lãi suất vay.

Cùng với đó, Đà Nẵng sẽ nâng cao năng lực quản lý phát triển điện mặt trời mái nhà tại các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương nhằm thống nhất mục tiêu, định hướng và lộ trình phát triển trong từng giai đoạn, đồng bộ tại các cấp quản lý; tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế trong nỗ lực chống lại biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, xây dựng kế hoạch hợp tác với các tổ chức quốc tế trong việc phát triển nguồn nhân lực về điện mặt trời, nâng cao nhận thức và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực điện mặt trời.

Để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước, UBND TP. Đà Nẵng cũng đề ra việc xây dựng kế hoạch, chương trình thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà Đà Nẵng giai đoạn 5 năm và kế hoạch hàng năm để thực hiện các giải pháp hỗ trợ, đánh giá hiệu quả và xây dựng, điều chỉnh lộ trình phát triển cho phù hợp, trong đó tập trung xây dựng và triển khai đề án phát triển điện mặt trời mái nhà tại trụ sở công đáp ứng mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, thành phố tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực đầu tư phát triển điện mặt trời, công khai các kết quả khảo sát và bản đồ tiềm năng kỹ thuật điện mặt trời để nhà đầu tư, người dân thuận lợi trong quá trình đầu tư lắp đặt; tranh thủ các nguồn vốn tài trợ ODA, phi chính phủ nước ngoài để nghiên cứu hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và các hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực đầu tư điện mặt trời mái nhà;

Ngoài ra, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức hội thảo về chính sách, cơ chế của Nhà nước, các mô hình hợp tác phát triển điện mặt trời mái nhà hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người dân về lợi ích của việc sử dụng năng lượng sạch, năng lượng mặt trời, góp phần thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà... 

Để đạt được kết quả đề ra, UBND TP. Đà Nẵng giao Giám đốc các Sở Công Thương, Tài chính, KH&ĐT, KH&CN, Xây dựng, TN&MT, NN&PTNN, TT&TT, UBND các quận, huyện... theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực Quyết định hiệu quả để khuyến khích phát triển điện mặt trời trên mái nhà nhằm tận dụng, khai thác có hiệu quả nguồn năng lượng mặt trời trên địa bàn, góp phần xây dựng Đà Nẵng là thành phố phát triển bền vững, môi trường.

Theo đánh giá, Đà Nẵng có số giờ nắng trung bình 2.100 giờ/năm, cường độ bức xạ trung bình 4,89kWh/m2/ngày. Qua đó, tiềm năng từ năng lượng mặt trời để sản xuất điện là 0,733kWh/m2/ngày.  

Bình luận
Sàn
VN-Index
1.166,05 -0,73 / -0,06%
Lúc 25/01/2021 15:59:24
Cao nhất
18/01/2021
1190,33
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 379
KLGD: 707.236.185
GTGD: 15,79 triệu
Sàn
HNX-Index
231,84 -8,28 / -3,45%
Lúc 25/01/2021 15:59:24
Cao nhất
22/01/2021
233,82
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 185
KLGD: 151.396.871
GTGD: 2,14 triệu
Sàn
UPCOM-Index
77,42 -0,18 / -0,23%
Lúc 25/01/2021 15:59:24
Cao nhất
18/01/2021
78,35
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 313
KLGD: 55.338.604
GTGD: 813.187,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ