Đà Nẵng đầu tư hơn 651 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng Trung tâm Công nghệ sinh học

Nhàđầutư
Đà Nẵng quyết định nâng cấp, mở rộng Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Nam Trung Bộ, với tổng vốn đầu tư hơn 651 tỷ đồng.
PV
13, Tháng 08, 2020 | 06:54

Nhàđầutư
Đà Nẵng quyết định nâng cấp, mở rộng Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Nam Trung Bộ, với tổng vốn đầu tư hơn 651 tỷ đồng.

Ngày 12/8, Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng vừa phê duyệt đề án “Mở rộng, nâng cấp Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng phục vụ nghiên cứu và phát triển vùng Nam Trung Bộ”.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, nội dung đầu tư bao gồm: xây dựng khối phòng thí nghiệm nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học 3 tầng; khối phòng thí nghiệm chế phẩm sinh học 3 tầng; khối nghiên cứu ứng dụng tổng hợp 3 tầng; cụm xưởng thực nghiệm pilot; khu động vật thí nghiệm; khu nhà kính, nhà lưới; vườn thực nghiệm; ruộng - rừng thực nghiệm và mua sắm máy móc, trang thiết bị. 

Việc mở rộng và nâng cấp Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng thành Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ sinh học nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Nam Trung Bộ, trên cơ sở phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật và nhân lực đủ mạnh và một cơ chế hoạt động đặc thù bảo đảm năng lực thực hiện vai trò của một hội điểm (hub) của các bên: khoa học, kỹ thuật, doanh nghiệp, nông - lâm - ngư dân. 

anh-minh-hoa-sinh-hoc

Đà Nẵng đầu tư hơn 651 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng Trung tâm Công nghệ sinh học. (Ảnh minh hoạ)

Qua đó, trung tâm có khả năng thu hút đầu tư góp phần phát triển các mảng thuộc chuỗi giá trị khai phát các ưu thế của Nam Trung Bộ (nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học biển, dược liệu…), góp phần tích cực trong bảo tồn và phát triển tài nguyên sinh học, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của tiểu vùng và quốc gia.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 651,7 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách địa phương và vốn xã hội hóa. Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng là cơ quan được giao chủ trì, tổ chức, quản lý thực hiện trong giai đoạn 2020-2030. 

Bình luận
Sàn
VN-Index
908,57 +0,63 / +0,07%
Lúc 22/09/2020 11:44:34
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 229.368.013
GTGD: 3,75 triệu
Sàn
HNX-Index
131,67 +1,09 / +0,83%
Lúc 22/09/2020 11:44:34
Cao nhất
21/09/2020
129,09
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 39.682.136
GTGD: 519.340,00
Sàn
UPCOM-Index
60,60 -0,14 / -0,23%
Lúc 22/09/2020 11:44:34
Cao nhất
21/09/2020
60,47
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 19.500.315
GTGD: 227.683,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ