Chứng khoán Bản Việt mua vào 300 tỷ đồng trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông

Nhàđầutư
Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố thông tin phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu cho Công ty CP Chứng khoán Bản Việt (VCSC).
BẢO LINH
07, Tháng 06, 2019 | 06:48

Nhàđầutư
Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố thông tin phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu cho Công ty CP Chứng khoán Bản Việt (VCSC).

2a3e261d655b8c05d54a

Chứng khoán Bản Việt mua vào 300 tỷ đồng trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông

Cụ thể, OCB sẽ phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 3 năm. Đây là số trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm chứng quyền.

Lãi suất phát hành danh nghĩa/thực tế cố định mức 7%/năm.

Được biết, nhà đầu tư mua vào toàn bộ số 300 tỷ đồng trái phiếu này là Công ty CP Chứng khoán Bản Việt (VCSC).

Việc phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu sẽ giúp OCB đảm bảo nguồn tiền kinh doanh ổn định và đảm bảo tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn sẽ giảm từ 45% về còn 40% từ đầu năm 2019.

Như Nhadautu.vn đã đề cập từ trước, rất nhiều công ty chứng khoán đã liên tục mua vào trái phiếu doanh nghiệp, ngân hàng, như: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (mã SHS) vừa công bố mua 1.000 tỷ đồng trái phiếu Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt; VnDirect và SHS chia nhau mua 2.350 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm của ACB, lãi suất cố định 6,8%/năm; hoặc, HDBank phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu cho Chứng khoán SSI (720 tỷ đồng), VnDirect (1.180 tỷ đồng) và với SHS (600 tỷ đồng), lãi suất từ 6,3-6,8%/năm...

Bình luận
Sàn
VN-Index
903,98 -8,52 / -0,93%
Lúc 29/09/2020 15:59:47
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 465.359.349
GTGD: 8,53 triệu
Sàn
HNX-Index
131,76 -1,36 / -1,02%
Lúc 29/09/2020 15:59:47
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 63.484.281
GTGD: 877.693,00
Sàn
UPCOM-Index
61,52 -0,26 / -0,42%
Lúc 29/09/2020 15:59:47
Cao nhất
28/09/2020
61,24
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 53.161.687
GTGD: 691.833,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ