Chủ tịch Bắc Giang chỉ đạo xử lý việc ban hành quyết định ủy quyền phê duyệt giá đất 'trái luật'

Nhàđầutư
Ông Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các đơn vị kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp hoặc hết hiệu lực.
BẢO LÂM
02, Tháng 07, 2020 | 14:28

Nhàđầutư
Ông Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các đơn vị kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp hoặc hết hiệu lực.

Ngày 2/7, nguồn tin của Nhadautu.vn cho hay, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp về thực hiện một số nội dung sau rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do HĐND và UBND tỉnh ban hành liên quan đến công tác quy hoạch.

Theo đó, sau khi xem xét báo cáo của Sở Tư pháp về kết quả rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến công tác quy hoạch; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị trên thực hiện các nội dung: Nghiên cứu, tham mưu xử lý văn bản QPPL nêu tại phụ lục II ban hành kèm theo báo cáo số 144/BC-STP ngày 29/5/2020 của Sở Tư pháp; kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

"Thường xuyên rà soát các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành có nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan mình còn hiệu lực thi hành theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 139 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL để kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp hoặc hết hiệu lực", văn bản nêu.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Tư pháp đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc tham mưu xử lý văn bản QPPL nêu trên; trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo.

bac-giang1

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định ủy quyền phê duyệt giá đất 'trái luật'. Ảnh: MOH.

Trước đó, Nhadautu.vn, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang vừa có báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành liên quan công tác quy hoạch.

Báo cáo của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang cho hay tính đến giữa 5/2020, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành 27 văn bản QPPL còn hiệu lực thi hành liên quan đến công tác quy hoạch, trong đó HĐND tỉnh ban hành 5 Nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 22 quyết định.

Sau khi tiến hành rà soát, xem xét, đối chiếu 27 văn bản QPPL này với các văn bản là căn cứ pháp lý để rà soát và tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương cho thấy, tại thời điểm HĐND, UBND tỉnh ban hành, cơ bản các văn bản QPPL nêu trên đều đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương.

Tuy nhiên, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016 và Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016 đã dẫn đến 8/27 văn bản QPPL nêu trên có căn cứ pháp lý thay đổi do căn cứ pháp lý là Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 và Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 hết hiệu lực thi hành.

Bên cạnh đó, có 10/27 văn bản (1 Nghị quyết, 9 Quyết định) cần được xem xét xử lý bằng hình thức sửa đổi, bổ sung, thay thế do nội dung văn bản không còn ph hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; xem xét xử lý bằng hình thức đính chính; rút kinh nghiệm do căn cứ pháp lý và trình tự thủ tục ban hành văn bản chưa đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Đáng chú ý, quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể; thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo báo cáo của Sở Tư pháp, quyết định số 28/2019/QĐ-UBND không gửi Sở Tư pháp hoàn thiện trước khi UBND tỉnh ký ban hành Khoản 1 Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 353/2016/QĐUBND.

Quyết định số 28 khi ban hành căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng văn bản khác: Thông tư số 48/2012/TTBTC ngày 16/3/2012 của Bộ trưởng Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; Thông tư số 02/2015/TTBTC ngày 5/1/2015 của Bộ trưởng Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2012/TT-BTC.

Những căn cứ này đã được thay thế bằng Thông tư số 48/2017/TT- BTC ngày 15/5/2017 của Bộ trưởng Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

"Tại thời điểm ban hành, quyết định trên chưa đảm bảo trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh. Thời điểm ban hành và thời điểm kiểm tra Quyết định số 28/2019/QĐUBND có căn cứ pháp lý ban hành không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành", báo cáo của Sở Tư pháp Bắc Giang nêu rõ và đề nghị đính chính, rút kinh nghiệm.

Trước đó nữa, theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang (tại tờ trình số 1057/TTr-TNMT ngày 18/12/2019), UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể; thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
814,65 +16,26 / +2,04%
Lúc 03/08/2020 15:59:53
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 298.136.184
GTGD: 4,75 triệu
Sàn
HNX-Index
110,36 +2,85 / +2,65%
Lúc 03/08/2020 15:59:53
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 47.576.108
GTGD: 455.204,00
Sàn
UPCOM-Index
55,51 +0,71 / +1,30%
Lúc 03/08/2020 15:59:53
Cao nhất
09/08/2019
58,25
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 33.883.653
GTGD: 1,46 triệu

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ