Cán cân thương mại nửa đầu tháng 9 thặng dư 189 triệu USD

Nhàđầutư
Tổng cục Hải quan cho biết, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 9 có mức thặng dư 189 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của cá nước từ đầu năm đến hết ngày 15/9 đạt 5,57 tỷ USD.
HẢI ĐĂNG
21, Tháng 09, 2019 | 18:19

Nhàđầutư
Tổng cục Hải quan cho biết, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 9 có mức thặng dư 189 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của cá nước từ đầu năm đến hết ngày 15/9 đạt 5,57 tỷ USD.

Nhiều mặt hàng xuất khẩu giảm mạnh

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 9 đạt 20,71 tỷ USD, giảm 18,8% (tương ứng giảm 4,81 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 8/2019.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 357,87 tỷ USD, tăng 7,8% (tương ứng tăng 25,98 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 9 có mức thặng dư 189 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của cá nước từ đầu năm đến hết ngày 15/9 đạt 5,57 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan cho hay, trong 15 ngày đầu tháng 9 nhóm các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có trị giá xuất nhập khẩu đạt 13,53 tỷ USD, giảm 16,9%, tương ứng giảm 2,75 tỷ USD so với nửa cuối tháng 8/2019.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9 nhóm doanh nghiệp FDI có trị giá xuất nhập khẩu 226,64 tỷ USD, tăng 4,6%, tương ứng tăng 10 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2018.

Cán cân thương mại hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đạt thặng dư 1,05 tỷ USD trong nửa đầu tháng 9/2019 và tính đến hết ngày 15/9 đạt 22,31 tỷ USD.

Về xuất khẩu, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 9 đạt 10,45 tỷ USD, giảm 24,9% (tương ứng giảm 3,46 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 8/2019.

Nếu tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2019, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 181,72 tỷ USD, tăng 7,7% (tương ứng tăng 12,99 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

anh 1

Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam (Cộng dồn từ đầu năm đến 15/9/2019 so với cùng kỳ năm 2018). Nguồn: TCHQ

So với nửa cuối tháng 8/2019, xuất khẩu trong nửa đầu tháng 9 biến động giảm ở một số mặt hàng: điện thoại các loại và linh kiện giảm 565 triệu USD, tương ứng giảm 18,4%; hàng dệt may giảm 550 triệu USD, tương ứng giảm 29,7%; máy vi tính điện tử và linh kiện giảm 370 triệu USD, tương ứng giảm 19,3%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 217 triệu USD, tương ứng giảm 23,9%; giày dép các loại giảm 206 triệu USD, tương ứng giảm 25,1%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 147 triệu USD, tương ứng giảm 28,6%; hàng thủy sản giảm 134 triệu USD, tương ứng giảm 29,6%;  đá quý, kim loại quý và sản phẩm giảm 117 triệu USD, tương ứng giảm 45,2%.

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 7,29 tỷ USD, giảm 22,3% (tương ứng giảm 2,09 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 8/2019.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/9 tổng trị giá xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI đạt 124,48 tỷ USD, tăng 4,7% tương ứng tăng 5,6 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2018 và chiếm 68,5% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

anh 2

Trị giá nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam (Cộng dồn từ đầu năm đến 15/9/2019 so với cùng kỳ năm 2018). Nguồn: TCHQ

Tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 176,15  tỷ USD

Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2019 đạt 10,26 tỷ USD, giảm 11,6% (tương ứng giảm 1,35 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 8/2019.

Tính đến hết ngày 15/9, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 176,15  tỷ USD, tăng 8% (tương ứng tăng 12,99 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

So với nửa cuối tháng 8​/2019, nhập khẩu trong nửa đầu tháng 9 biến động giảm ở một số mặt hàng: máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 269 triệu USD, tương ứng giảm 16,2%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 220 triệu USD, tương ứng giảm 22,6%; than các loại giảm 108 triệu USD, tương ứng giảm 52,4%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 91 triệu USD, tương ứng giảm 3,7%; thức ăn gia súc và nguyên liệu giảm 80 triệu USD, tương ứng giảm 37,5%; chất dẻo nguyên liệu giảm 57 triệu USD, tương ứng giảm 14,3%.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 9/2019 đạt 6,24 tỷ USD, giảm 9,5% (tương ứng giảm 658 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 8/2019.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/9, tổng trị giá nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt 102,17 tỷ USD, tăng 4,5%, tương ứng tăng 4,4 tỷ USD, chiếm 58% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
881,17 +6,37 / +0,73%
Lúc 03/06/2020 15:59:24
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 351.958.204
GTGD: 5,40 triệu
Sàn
HNX-Index
116,47 +2,83 / +2,49%
Lúc 03/06/2020 15:59:24
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 197
KLGD: 61.466.890
GTGD: 660.771,00
Sàn
UPCOM-Index
56,33 +0,35 / +0,63%
Lúc 03/06/2020 15:59:24
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 305
KLGD: 72.370.538
GTGD: 676.083,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ