Agribank Cần Thơ thua kiện

Nhàđầutư
Do phong tỏa tiền gởi và tài sản đảm bảo của doanh nghiệp sai qui định, TAND quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đã tuyên Agribank thua kiện, đồng thời phải bồi thường cho Công ty Hoàng Thắng gần 1,3 tỷ đồng và trao trả 02 tài sảm đảm bảo.
TRƯỜNG CA
09, Tháng 12, 2018 | 08:20

Nhàđầutư
Do phong tỏa tiền gởi và tài sản đảm bảo của doanh nghiệp sai qui định, TAND quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đã tuyên Agribank thua kiện, đồng thời phải bồi thường cho Công ty Hoàng Thắng gần 1,3 tỷ đồng và trao trả 02 tài sảm đảm bảo.

agribank-can-tho-bi-tuyen-thua-kien-tai-toa-an-nhan-dan-quan-ninh-kieu-tpcan-tho-183054

Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều TP.Cần Thơ vừa xét xử sơ thẩm vụ Công ty Hoàng Thắng kiện Agribank Cần Thơ và tuyên ngân hàng này thua kiện.

Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều TP.Cần Thơ vừa xét xử sơ thẩm vụ Công ty Hoàng Thắng kiện Agribank Cần Thơ và tuyên ngân hàng này thua kiện.

Trước đó, Công ty TNHH sản xuất máy nông nghiệp Hoàng Thắng (Công ty Hoàng Thắng) và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Cần (Agribank Cần Thơ) có lập hợp đồng thế chấp số: 02/HT/HĐTC.2013 ngày 27/3/2013 và HĐ số 01/HĐTC.HT2014 ngày 27/2/2014 để bảo đảm cho các khoản vay.

Tài sản thế chấp của Công ty Hoàng Thắng là GCNQSDĐ số 00795QSDĐ/UBND và GCNQSDĐ số 01607QSDD/UBND do UBND tỉnh Cần Thơ cấp và chỉnh lý vào năm 2002 và năm 2004. Các hợp đồng này nhằm đảm bảo việc vay ưu đãi lãi suất theo Quyết định số 63/2010/QĐ -TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1379/QĐ-BNN-CB (Bộ NN-PTNT) ngày 24/06/2011, đáp ứng yêu cầu sản xuất máy móc thiết bị phục vụ giảm tổn thất sau thu hoạch. Dù thời hạn vay được xác định kéo dài trong 05 năm, nhưng đến ngày 29/6/2016, Công ty Hoàng Thắng đã tất toán hợp đồng vay với Agribank Cần Thơ, đồng thới đã giải chấp các tài sản là QSDĐ đã thế chấp trước đó.

Nhưng do cần vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh, vào đầu năm 2017, Công ty Hoàng Thắng và Agribank chi nhánh Cần Thơ tiếp tục ký  hợp đồng tín dụng  số 01-/HMTD-HT.2017, các tài sản bảo đảm là các hợp đồng thế chấp gồm: (1) Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 01/HĐTC.HT.2014 ngày 27/02/2014; (2/) Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số:01/HT/HĐTC.2012 ngày 09/11/2012; (3)Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng  đất số: 02/HT/HĐTC.2013 ngày 27/03/2013.

Theo đó, dư nợ vay ngắn hạn của Công ty Hoàng Thắng tại Agribank Cần Thơ đến thời điểm ngày 05/4/2017 theo hợp đồng số: 01-HMTD-HT.2017 ngày 24/3/2017 là: 12,998,887,468 đồng. Để tất toán nợ vay ngắn hạn với Agribank Cần Thơ và lấy lại tài sản đảm bảo nợ vay, ông Phạm Hoàng Thắng đã nộp tiền vào tài khoản của Công ty Hoàng Thắng tại Agribank Cần Thơ với số tiền là 13,020,317,393. Nhưng Agribank Cần Thơ chỉ thu giảm dư nợ với số tiền 9.833.126.285 đồng, phần tiền còn lại trong tài khoản của Công ty Hoàng Thắng là hơn 3 tỷ đồng (3.187.191.108 đồng),  Agribank Cần Thơ tiến hành phong không cho Công ty Hoàng Thắng sử dụng. Trong khi Công ty Hoàng Thắng vẫn phải đóng lãi hàng tháng cho Agribank Cần Thơ trên số dư nợ còn lại tại Agribank Cần Thơ  (hơn 3 tỷ đồng). Bởi nếu không đóng khoản lãi này, Công ty Hoàng Thắng sẽ bị liệt vào doanh nghiệp có nợ xấu Ngân hàng.

Lý giải việc cho việc phong tỏa này, Agribank Cần Thơ cho biết là đơn vị đã dựa vào kết quả kiểm toán độc lập của Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Thăng Long tiến hàng vào tháng 8/2016 (kiểm toán sau sau thời điểm Công ty Hoàng Thắng đã tất toán nợ vay ưu đãi lãi suất theo HĐ số 02/HT/HĐTC.2013 ngày 27/3/2013 vào ngày 29/6/2016); đồng thời cho rằng Bộ Tài chính chưa có văn bản chính thức kết luận  gởi cho Agribank Cần Thơ khẳng định  Công ty Hoàng Thắng là doanh nghiệp được hưởng ưu đãi lãi suất theo Quyết định 63 của Thủ tướng Chính phủ. Nên việc phong tỏa này là nhằm đảm bảo thu lãi suất từ ưu đãi sang không ưu đãi với Công ty Hoàng Thắng, khi Bộ Tài chính ra văn bản.

Nhưng theo xác nhận tại Công văn số 518/KTHT-CD ngày 08/08/2017 của Bộ NN-PTNT và công văn số 779/TTr - NN&PTNT ngày 17/04/2017 của Sở NN-PTNT thành phố Cần Thơ thì Công ty Hoàng Thắng được hỗ trợ lãi suất ưu đãi theo Quyết định 63 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời UBND thành phố Cần Thơ cũng có văn bản số 2726/UBND-KT ngày 18/7/2017 xác định Công ty Hoàng Thắng được hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 63 của Thủ tướng Chính phủ và đề nghị ngân hàng xem xét, tránh gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Trong khi Công ty Hoàng Thắng sử dụng vốn vay vào sản xuất máy gặt đập liên hợp và sử dụng máy gặt đập thực hiện hợp đồng thu hoạch nông sản là đáp ứng điều kiện theo quy định của Chính phủ và Bộ ngành liên quan, Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Thăng Long không xem xét điều kiện được hưởng ưu đãi lãi suất, chỉ căn cứ vào việc chủ thể thụ hưởng thanh toán tiền vay cho dự án sản xuất máy gặt đập liên hợp để nhận xét Công ty Hoàng Thắng sử dụng vốn vay không đúng mục đích.

Từ việc viện ngân hàng viện dẫn kết quả kiểm toán và thẩm định giá của Công ty TNHH Thăng Long, Công ty Hoàng Thắng gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, lại bị ngăn chặn nguồn vốn nên doanh thu của Công ty Hoàng Thắng từ 60 – 70 tỷ/năm (các năm 2016 và 2015), năm 2017 đến nay giảm xuống hơn phân nửa, thậm chí có nguy cơ dẫn đến phá sản.

Vì vậy, đơn khởi kiện của nguyên đơn Công ty Hoàng Thắng đề nghị bị đơn là Agribank Cần Thơ phải bồi thường thiệt hại do bị phong tỏa tài khoản tiền gửi (hơn 3 tỷ đồng) từ ngày 05/04/2017 đến ngày 11/8/2017 giải toả tài khoản (thời gian hơn 4 tháng); trả lãi vay mượn tiền ngoài ngân hàng 2.300.000.000 đồng 2%/tháng để nộp vào ngân hàng để lấy tài sản thế chấp là GCNQSDĐ; đồng thời giải giải chấp với 02 tài sản đảm bảo  là GCNQSDĐ số 00795QSDD/UBND và GCNQSDĐ số 01607QSDD/UBND.

Tranh tụng tại tòa, bảo vệ quan điểm phong tỏa nguồn vốn và tài sản đảm bảo của Công ty Hoàng Thắng tại ngân hàng là đúng, ông Lê Thái Học – Phó Trưởng phòng tín dụng khối doanh nghiệp của Agribank Cần Thơ - người  được  Agribank Cần Thơ ủy quyền - khẳng định Agribank Cần Thơ thực hiện đúng theo Luật Các tổ chức tín dụng. Theo vị này, “việc phòng tỏa tài sản là các GCNQSDĐ và tiền mặt của Công ty Hoàng Thắng tại ngân hàng là đúng” và các ý kiến của các Bộ, ngành liên quan mà không phải là ý kiến của Bộ Tài chính "xem như không có giá trị". 

Sau 3 buổi xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều đã tuyên buộc Agribank Cần Thơ Agribank Cần Thơ phải bồi thường cho Công ty Hoàng Thắng 200 triệu đồng, do phong tỏa QSDĐ nên Cty Hoàng Thắng không bán được tài sản cho bên mua; bồi thường thiệt hại 1.086.435.511 đồng do Agribank Cần Thơ phong tỏa  hơn 3 tỷ đồng và  thiệt hại do Công ty Hoàng Thắng phải vay nợ bên ngoài để tất toán cho Agribank Cần Thơ nhưng không được giải chấp. Tổng mức bồi thường của Agribank Cần Thơ cho Công ty Hoàng Thắng gần 1,3 tỷ đồng, đồng thời Agribank Cần Thơ phải làm giải chấp giao lại cho Công ty Hoàng Thắng 02 tài sản đảm bảo là GCNQSDĐ số 00795QSDD/UBND và GCNQSDĐ số 01607QSDD/UBND do UBND tỉnh Cần Thơ cấp và chỉnh lý vào năm 2002 và năm 2004.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét

Nguồn: VPBS