Tìm kiếm tin tức liên quan đến "Nghị quyết 50 "

1
Sàn
VN-Index
756,73 +8,71 / +1,16%
Lúc 09/04/2020 09:59:36
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 102.246.684
GTGD: 1,27 triệu
Sàn
HNX-Index
104,50 +0,57 / +0,55%
Lúc 09/04/2020 09:59:36
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 20.709.565
GTGD: 236.672,00
Sàn
UPCOM-Index
50,67 +0,36 / +0,72%
Lúc 09/04/2020 09:59:36
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 6.084.426
GTGD: 65.960,00

Nguồn: VPBS