9 tháng đầu năm, có 14,34 triệu người tham gia BHXH

Nhàđầutư
Ngày 19/10, BHXH Việt Nam cho biết, trong 9 tháng đầu năm, có 14,34 triệu người tham gia BHXH; trong đó, BHXH bắt buộc 14,1 triệu người, BHXH tự nguyện 246 nghìn người.
BẢO ANH
19, Tháng 10, 2018 | 14:06

Nhàđầutư
Ngày 19/10, BHXH Việt Nam cho biết, trong 9 tháng đầu năm, có 14,34 triệu người tham gia BHXH; trong đó, BHXH bắt buộc 14,1 triệu người, BHXH tự nguyện 246 nghìn người.

BHXH 2

9 tháng đầu năm, có 14,34 triệu người tham gia BHXH

Nhiều kết quả quan trọng

BHXH Việt Nam cũng cho biết, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 12,04 triệu người (đạt 93,5%); BHYT là 82,05 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 87,4% dân số (chỉ tiêu bao phủ giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg là 85,2% dân số).

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 232.126 tỷ đồng, đạt 70,35% kế hoạch cả năm; trong đó: Thu BHXH 156.254 tỷ đồng; thu BHTN 11.098 tỷ đồng; thu BHYT 64.293 tỷ đồng; thu lãi chậm đóng  481 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, đã giải quyết 92.029 người hưởng BHXH hàng tháng, giảm 7,2% so với cùng kỳ 2017 (trong đó: hưu trí 74.174 người, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm 2017). Tại thời điểm tháng 9/2018, có gần 3,1 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (trong đó 2,6 triệu người nhận bằng tiền mặt, 485.000 người nhận qua tài khoản cá nhân).

Giải quyết 612.506 người hưởng trợ cấp 1 lần, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2017 (trong đó: BHXH 1 lần là 527.142 người, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2017).Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe 7.500.653 lượt người (tăng 13% so với cùng kỳ 2017).

Tổ chức chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 412.473 người (tăng 24,6% so với cùng kỳ 2017); chi trả kinh phí hỗ trợ học nghề cho 20.378 người (giảm 27% so với cùng kỳ năm 2017).

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra

BHXH Việt Nam cũng cho biết, trong 9 tháng đầu năm, công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng tăng cường thanh tra, kiểm tra phối hợp giữa các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam và các Bộ, Ngành liên quan, cụ thể: đã phối hợp với thanh tra ngành Lao động, ngành Y tế, các bộ, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT tại nhiều đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT. Trong quá trình thanh tra góp phần chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ của BHXH các tỉnh, thành phố; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Đến hết tháng 9 năm 2018, toàn ngành BHXH đã tiến hành thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành và kiểm tra tại 13.640 đơn vị (trong đó: thanh tra chuyên ngành tại 4.959 đơn vị, thanh tra liên ngành tại 3.123 đơn vị, kiểm tra tại 5.558 đơn vị).

Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện có 27.678 lao động thuộc đối tượng phải tham gia nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian tham gia BHXH, BHTN, BHYT với số tiền phải truy đóng là 79,82 tỷ đồng; 39.021 lao động đóng thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 43,31 tỷ đồng. Tổng số tiền các đơn vị được thanh tra, kiểm tra nợ trước khi có Quyết định thanh tra, kiểm tra là 2.088 tỷ đồng; số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong và sau thời gian thanh tra là 1.127.058 triệu đồng (tỷ lệ thu hồi nợ là 53,9%). Đã ban hành 631 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt phải thu là 22,23 tỷ đồng, đến nay đã thu được 4,25 tỷ đồng.

Tăng thu, giảm nợ đọng

Trong 3 tháng cuối năm, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, Luật An toàn vệ sinh lao động; hoàn thiện dự thảo Quyết định về cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử trình Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ở Trung ương; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp cả về nội dung và phương thức tiếp cận; nghiên cứu các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng; phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo đài… nhằm giúp người dân, doanh nghiệp hiểu được quyền và nghĩa vụ về BHXH, BHYT và tự giác tham gia.

Tập trung chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển đối tượng; thu đúng, đủ, kịp thời, chống tồn đọng; giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động; ngăn ngừa hành vi trục lợi; đảm bảo cân đối quỹ. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi bổ sung Quyết định 636/QĐ-BHXH và Quyết định 828/QĐ-BHXH về giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHTN theo hướng liên thông với dữ liệu quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT...

Đẩy mạnh đôn đốc công tác thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT; mở rộng mạng lưới đại lý thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, kịp thời xử lý khi có dấu hiệu trốn đóng, nợ đóng, lạm dụng quỹ BHXH, BHYT; hoàn thành công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
839,49 +11,92 / +1,44%
Lúc 05/08/2020 14:44:57
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 287.863.470
GTGD: 4,87 triệu
Sàn
HNX-Index
113,90 +1,40 / +1,24%
Lúc 05/08/2020 14:44:57
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 42.507.509
GTGD: 533.815,00
Sàn
UPCOM-Index
56,06 +0,17 / +0,30%
Lúc 05/08/2020 14:44:57
Cao nhất
09/08/2019
58,25
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 18.365.726
GTGD: 267.835,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ