VietBank: Lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng đạt hơn 301,6 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần

Nhàđầutư
Nhờ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý III/2018 ghi nhận -58 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của VietBank đạt hơn 54,1 tỷ đồng, gấp 5 lần so với quý III/2017.
HÓA KHOA
16, Tháng 10, 2018 | 06:28

Nhàđầutư
Nhờ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý III/2018 ghi nhận -58 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của VietBank đạt hơn 54,1 tỷ đồng, gấp 5 lần so với quý III/2017.

nhadautu- vietbank

 

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2018.

Theo đó, thu nhập lãi thuần của VietBank trong riêng quý III/2018 đạt hơn 250 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, hoạt động dịch vụ cũng đem về cho Ngân hàng gần 4,8 tỷ đồng, tăng gần 34%; hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 11,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 35 tỷ đồng.

Nhờ vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt hơn 42,4 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Đó là chưa kể chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý này ghi nhận -58 tỷ đồng, do đó VietBank ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt đến hơn 54,1 tỷ đồng, gấp 5 lần so với quý III/2017. Thuyết minh báo cáo cũng cho thấy, khoản chi phí này âm do ngân hàng hoàn nhập hơn 58,4 tỷ đồng dự phòng trong kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, LNTT Ngân hàng đạt hơn 301,6 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với 9 tháng đầu năm 2017 và vượt so với chỉ tiêu đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên hơn 1,6 tỷ đồng.

Tính đến cuối kỳ, tổng tài sản của VietBank đạt 46.574 tỷ đồng, tăng gần 5.500 tỷ đồng so với số đầu kỳ. Tín dụng của ngân hàng đạt 32.330 tỷ đồng, tăng 12,6% so với số đầu kỳ.  Nợ xấu cũng tăng từ 2,04% số đầu năm lên 2,43%.

Huy động từ khách hàng cũng đạt 42.150 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 12,2%.

Xét theo phương án kinh doanh “phấn đấu”, tổng tài sản của VietBank đã hoàn thành hơn 86,2%; huy động vốn từ khách hàng cũng đạt 89,1% chỉ tiêu đề ra.

Được biết, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 VietBank đã thông qua phương án niêm yết cổ phiếu lên sàn UpCom ngay trong năm nay. Cho đến năm 2020, ngân hàng sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HoSE) vào năm 2020, với mức tổng tài sản lên trên 100.000 tỷ đồng.

Mới đây, NHNN chấp thuận việc VietBank tăng vốn điều lệ từ 3.249.000.000.000 đồng (Ba nghìn hai trăm bốn chín tỷ đồng) lên 4.256.190.000.000 đồng (Bốn nghìn hai trăm năm sáu tỷ một trăm chín mươi triệu đồng) thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
990,36 -6,74 / -0,68%
Lúc 21/09/2019 15:59:17
Cao nhất
04/10/2018
1020,40
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 203.600.240
GTGD: 5,64 triệu
Sàn
HNX-Index
104,09 +0,05 / +0,05%
Lúc 21/09/2019 15:59:17
Cao nhất
28/09/2018
116,07
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 25.812.635
GTGD: 341.591,00
Sàn
UPCOM-Index
56,97 +0,28 / +0,49%
Lúc 21/09/2019 15:59:17
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/10/2018
50,78
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 17.239.238
GTGD: 248.640,00

Nguồn: VPBS