Sàn
VN-Index
838,61 +0,81 / +0,10%
Lúc 06/08/2020 11:59:58
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 150.679.111
GTGD: 2,29 triệu
Sàn
HNX-Index
112,84 -1,18 / -1,03%
Lúc 06/08/2020 11:59:58
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 26.059.179
GTGD: 274.094,00
Sàn
UPCOM-Index
56,10 +0,04 / +0,07%
Lúc 06/08/2020 11:59:58
Cao nhất
09/08/2019
58,25
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 17.978.600
GTGD: 356.978,00

Nguồn: VPBS