Sau công bố BCTC lãi lớn, bộ ba cổ phiếu nhà Vin sắp trả cổ tức ‘khủng’ bằng cổ phiếu

Nhàđầutư
Sau khi công bố BCTC với mức lợi nhuận ‘khủng’, Tập đoàn VinGroup – CTCP (mã VIC), Công ty CP Vincom Retail (mã VRE) và Công ty CP Vinhomes (mã VHM) đồng loạt công bố thông tin sẽ phát hành cổ phiếu với số lượng lớn.
HÓA KHOA
01, Tháng 08, 2018 | 11:40

Nhàđầutư
Sau khi công bố BCTC với mức lợi nhuận ‘khủng’, Tập đoàn VinGroup – CTCP (mã VIC), Công ty CP Vincom Retail (mã VRE) và Công ty CP Vinhomes (mã VHM) đồng loạt công bố thông tin sẽ phát hành cổ phiếu với số lượng lớn.

nhadautu - sau cong bo thong tin bo ba VIC lai lon

 

BCTC quý II/2018 tích cực…

Trước khi kết thúc tháng 7/2018, VinGroup và các Công ty có liên quan đã công bố BCTC quý II/2018 với mức lợi nhuận trước thuế (LNTT) tăng trưởng ‘khủng’ so với cùng kỳ năm ngoái quý II/2017.

Theo đó, LNTT quý II/2018 của VIC đạt gần 3.606 tỷ đồng, tăng trưởng gần 90,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng ‘khủng’ về mặt lợi nhuận của VIC nhờ doanh thu thuần VIC tăng trưởng hơn 63% đạt 32.741 tỷ đồng. Sự tăng trưởng tốt về mặt doanh thu nhờ (1) Doanh thu chuyển nhượng bất động sản tăng gần 70% đạt  23.814 tỷ đồng và (2) Doanh thu bán hàng tại siêu thị, cửa hàng tiện ích và các cửa hàng bán lẻ khác đạt gần 4.316 tỷ đồng, tương đương mức tăng gần 45%. Ngoài ra các mảng doanh thu còn lại của VIC cũng đều ghi nhận đạt sự tăng trưởng tốt.

Với VRE, doanh nghiệp ghi nhận LNTT đạt 772 tỷ đồng, tăng trưởng đến 183% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng của lợi nhuận được ghi nhận đến từ tăng doanh thu từ hoạt động kinh doanh. Theo đó, doanh thu thuần hợp nhất VRE đạt 1.516 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan đạt 1.352 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. 

Doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 156 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm trước. Theo lý giải của công ty, doanh thu mảng này giảm là do thời  điểm bàn giao bất động sản năm 2018 dồn vào 6 tháng cuối năm 2018. 

Đáng kể nhất là VHM, LNTT doanh nghiệp quý II/2018 đạt đến 4.985 tỷ đồng, gấp 90 lần so với LNTT quý II/2017 chỉ đạt hơn 55,7 tỷ đồng. Mức LNTT tăng trưởng ‘đột biến’ này đến từ tăng trưởng về mặt doanh thu chuyển nhượng bất động sản gần 359% đạt hơn 4.947,3 tỷ đồng, ngoài ra, VHM cũng ghi nhận Thu nhập từ hợp tác kinh doanh các dự án bất động sản gần 3.952 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái quý II/2017 VHM không phát sinh khoản thu nhập này.

Sau công bố BCTC bán niên là phát hành cổ phiếu với số lượng ‘khủng’

Ngay sau khi công bố BCTC quý II/2018, VIC đã công bố thông tin đăng ký chào bán 84 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Mức giá chào bán được đưa ra với giá bán tối thiểu là 107.000 đồng/cổ phần; giá bán tối đa 116.200 đồng/cổ phần. Tổng số tiền thu về từ đợt chào bán từ khoảng 8.820 nghìn tỷ đồng đến 9.760 nghìn tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn thực hiện đầu tư các dự án và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

Được biết, đây là loại cổ phiếu ưu đãi cổ tức và có quyền chuyển đổi, do đó số lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2018.

Song vậy, ngay trong ngày 7/8/2018 tới sẽ có gần 554 triệu cổ phiếu VIC trả cổ tức chính thức giao dịch.

Trong tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản tới đây, VRE và VHM sẽ cùng phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, VRE dự kiến phát hành thêm gần 428 triệu cổ phần cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1.000:225 (tương đương mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 1.000 cổ phần VRE được nhận thêm 225 cổ phần), tương đương giá trị theo mệnh giá là 4.277 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện lấy từ thặng dư vốn cổ phần lũy kế đến ngày 31/12/2017 trên BCTC riêng là 4.324 tỷ đồng.

Dự kiến sau phát hành, VRE sẽ tổng số 1.901 triệu cổ phần đang lưu hành lên đến 2.329 triệu cổ phần.

Vinhomes cũng công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông về nội dung thông qua phương án phát hành gần 670 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành dự kiến 1000:250 (mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 1.000 cổ phần được nhận cổ tức bằng 250 cổ phần).

Nguồn vốn phát hành dựa trên cơ sở số liệu Báo cáo tài chính riêng quý 2/2018 của Vinhomes, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/6/3018 là 7.940 tỷ đồng.

Sau phát hành Vinhomes sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 26.796 tỷ đòng hiện nay lên trên 33.495 tỷ đồng. Số cổ phiếu phát hành thêm này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian ba Công ty này thực hiện việc phát hành cổ phiếu dự kiến trong quý III và quý IV/2018.

Bình luận
Sàn
VN-Index
999,94 +4,18 / +0,42%
Lúc 25/11/2020 15:59:04
Cao nhất
23/11/2020
985,38
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 475.736.585
GTGD: 11,00 triệu
Sàn
HNX-Index
148,12 +0,54 / +0,37%
Lúc 25/11/2020 15:59:04
Cao nhất
23/11/2020
146,46
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 76.825.431
GTGD: 1,11 triệu
Sàn
UPCOM-Index
66,60 -0,16 / -0,24%
Lúc 25/11/2020 15:59:04
Cao nhất
23/11/2020
66,42
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 32.634.660
GTGD: 520.212,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ