Quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH

Nhàđầutư
Ngày 16/11/2018, UBND TP.Hà Nội ra Kế hoạch số 212/KH-UBND về Thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH.
CÔNG THÀNH
18, Tháng 11, 2018 | 15:39

Nhàđầutư
Ngày 16/11/2018, UBND TP.Hà Nội ra Kế hoạch số 212/KH-UBND về Thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

bhxh ha noi

Hà Nội quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH

Đặt mục tiêu quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các cấp, người sử dụng lao động, người lao động trên địa bàn Thủ đô; đồng thời, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống chính sách BHXH linh hoạt đa dạng, đa tầng, tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy, minh bạch, tại Kế hoạch số 212/KH-UBND, UBND TP.Hà Nội đề ra các chỉ tiêu cụ thể:

Giai đoạn đến năm 2021, TP.Hà Nội phấn đấu đạt khoảng 40% số người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH, trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm trên 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; 33% lực lượng lao động tham gia BHTN; 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 04; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 80% trở lên.

Giai đoạn đến năm 2025, phấn đấu đạt khoảng 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 3% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 40% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85% trở lên.

Giai đoạn đến năm 2030, đạt khoảng 70% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 10% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; khoảng 65% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức trên 90% trở lên.

Bên cạnh đó, trong tổ chức thực hiện, UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực tiếp chỉ đạo về việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện; coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành, cấp mình.

Đưa ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện để đạt được các chỉ tiêu trên như tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH, BHTN, tạo sự đồng thuận trong cải cách chính sách BHXH; nghiên cứu đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, BHXH, BHTN và pháp luật có liên quan; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH; nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN.

Riêng đối với BHXH TP. Hà Nội, UBND Thành phố yêu cầu phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các Sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Nghị quyết số 28-NQ/TW; phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động Thành phố, Thanh tra Thành phố, Cục Thuế Thành phố, các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật BHXH, BHTN, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đọng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, BHTN, giảm tối đa tình trạng nợ BHXH để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

BHXH TP. Hà Nội cần phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế Thành phố, Cục Thống kê Thành phố chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu về doanh nghiệp, lao động đề nâng cao hiểm quả quản lý đối tượng tham gia BHXH và thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn Thành phố... và đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tăng cường sử dụng sử dụng các dịch vụ Bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Điều chỉnh kích thước chữ