Kịp thời triển khai các quy định, điều chỉnh về công tác thu, cấp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

Nhàđầutư
BHXH Việt Nam vừa ban hành Thông báo kết luận của Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu tại Hội nghị trực tuyến triển khai các quy định về thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN; cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT diễn ra ngày 14/8/2018.
BẢO ANH
24, Tháng 08, 2018 | 15:34

Nhàđầutư
BHXH Việt Nam vừa ban hành Thông báo kết luận của Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu tại Hội nghị trực tuyến triển khai các quy định về thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN; cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT diễn ra ngày 14/8/2018.

BHXH 2

Ngành BHXH đang điều chỉnh về công tác thu, cấp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

Theo đó, Phó Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành Bưu điện; các đơn vị phát triển phần mềm căn cứ vào các văn bản quy định, hướng dẫn, bổ sung về quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT của BHXH Việt Nam, để kịp thời triển khai và hiệu chỉnh đồng bộ với các quy định quản lý, cụ thể:

Ban Thu chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các văn bản quy định, hướng dẫn bổ sung về quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc báo cáo lãnh đạo Ngành và đề xuất phương án tháo gỡ cho BHXH các tỉnh, thành phố.

Chỉ đạo BHXH các tỉnh chủ động tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh có chỉ đạo đối với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện phối hợp với cơ quan BHXH và Bưu điện tỉnh trong việc tiếp tục cập nhật bổ sung dữ liệu thành viên hộ gia đình theo các văn bản quy định, hướng dẫn, bổ sung về quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT của BHXH Việt Nam đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn.

Ban Sổ - Thẻ, chủ trì, phối hợp với Ban Thu và Trung tâm Công nghệ thông tin rà soát, xử lý dữ liệu các trường hợp cấp trùng sổ BHXH và thẻ BHYT trong các trường hợp người lao động nghỉ việc, chuyển công tác hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.

Vụ Tài chính - Kế toán, tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Ngành về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí chi rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động; chi hoàn thiện cấp mã số BHXH, chi hỗ trợ Uỷ ban nhân dân xã lập danh sách tham gia BHYT; chi cập nhật biến động thành viên hộ gia đình trong dự toán chi phí quản lý BHXH, BHYT, BH thất nghiệp hằng năm.

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc BHXH các tỉnh việc sử dụng và thanh quyết toán các khoản chi theo quy định tại các văn bản hướng dẫn bổ sung về quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Trung tâm Công nghệ thông tin, chủ trì, phối hợp với Ban Sổ - Thẻ và đơn vị phát triển phần mềm xây dựng phương án tự động chuyển dữ liệu quá trình đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN của người lao động lên cơ sở dữ liệu dùng chung (theo quy định tại Khoản 3, Điều 46 Quyết định số 595/QĐ-BHXH); thực hiện liên thông, tự động cập nhật quá trình giải quyết, hưởng các chế độ BHXH, BH thất nghiệp với phần mềm TST.

Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện việc phân cấp sử dụng các chức năng trên phần mềm TST theo quy trình hướng dẫn tại các văn bản hướng dẫn bổ sung về quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Phối hợp với Công ty Tecapro bố trí tổ thường trực hướng dẫn, giải quyết và xử lý vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện phần mềm.

BHXH các tỉnh, thành phố: Chủ động báo cáo, đề xuất, tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện phối hợp với cơ quan BHXH và Bưu điện tỉnh trong việc tiếp tục cập nhật bổ sung dữ liệu thành viên hộ gia đình theo các văn bản hướng dẫn bổ sung của BHXH Việt Nam.

Phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai tập huấn các văn bản quy định, hướng dẫn bổ sung của BHXH Việt Nam cho cán bộ trực tiếp làm công tác thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, thống kê danh sách, dữ liệu hộ gia đình thuộc cơ quan BHXH và ngành Bưu điện, đảm bảo đầy đủ các nội dung.

Chủ động phối hợp với đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng và cơ quan lập danh sách tham gia BHYT thực hiện xác minh rà soát, báo giảm các trường hợp cấp trùng thẻ BHYT; trên cơ sở đó hoàn thiện việc cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT. Giám đốc BHXH tỉnh chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về những trường hợp người tham gia BHYT bị ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh do việc cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH không kịp thời.

Phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh kiểm soát việc cập nhật thông tin biến động thành viên hộ gia đình, đảm bảo chính xác, đầy đủ các thông tin.

Thực hiện chi rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động; chi hoàn thiện cấp mã số BHXH, chi hỗ trợ UBND xã lập danh sách tham gia BHYT; chi cập nhật biến động thành viên hộ gia đình theo các văn bản quy định, hướng dẫn, bổ sung của BHXH Việt Nam.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
680,23 +17,70 / +2,67%
Lúc 02/04/2020 15:59:27
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 267.021.451
GTGD: 3,83 triệu
Sàn
HNX-Index
95,56 +2,92 / +3,15%
Lúc 02/04/2020 15:59:27
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 35.716.009
GTGD: 316.819,00
Sàn
UPCOM-Index
48,63 +0,89 / +1,86%
Lúc 02/04/2020 15:59:27
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 28.356.917
GTGD: 375.319,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ