Nhóm người lao động nào sẽ được tăng lương từ năm 2020?

Không phải tất cả người lao động đều được tăng lương khi lương tối thiểu vùng tăng từ ngày 1/1/2020. Trừ trường hợp, người đang hưởng lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng; người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề thì mức lương được hưởng phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
KỲ PHONG
15, Tháng 12, 2019 | 16:05

Không phải tất cả người lao động đều được tăng lương khi lương tối thiểu vùng tăng từ ngày 1/1/2020. Trừ trường hợp, người đang hưởng lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng; người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề thì mức lương được hưởng phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động sẽ có hiệu lực từ 1/1/2020.

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng quy định là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất; Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Như vậy, không phải tất cả người lao động đều được tăng lương khi lương tối thiểu vùng tăng từ ngày 1/1/2020. Chỉ những người lao động thuộc các trường hợp sau:

Người đang hưởng lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng

Theo quy định tại điều 4 Nghị định 90 nêu trên, người lao động làm công việc đơn giản nhất, trong điều kiện bình thường, đủ thời gian làm việc trong tháng và hoàn thành định mức công việc được trả lương ít nhất bằng với mức lương tối thiểu vùng.

Do đó, khi mức lương tối thiểu vùng tăng, người lao động đang có mức lương dưới mức lương tối thiểu vùng sẽ được tăng lương để đảm bảo bằng với mức lương tối thiểu vùng.

Từ ngày 1/1/2020, mức lương thấp nhất của những người lao động này như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng

Mức lương tối thiểu của người làm công việc đơn giản nhất

Vùng 1

4.420.000

4.420.000

Vùng 2

3.920.000

3.920.000

Vùng 3

3.430.000

3.430.000

Vùng 4

3.070.000

3.070.000

Người lao động đã qua học nghề, đào tạo

Đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề thì mức lương được hưởng phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, bao gồm:

Người đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề, bằng trung học chuyên nghiệp, bằng trung học nghề, bằng cao đẳng, chứng chỉ đại học đại cương, bằng đại học, bằng cử nhân, bằng cao học hoặc bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ theo quy định tại Nghị định số 90-CP ngày 24 /11/1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo.

Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp đào tạo nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ; văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp; văn bằng giáo dục đại học và văn bằng, chứng chỉ giáo dục thường xuyên theo quy định tại Luật Giáo dục năm 1998 và Luật Giáo dục năm 2005.

Người đã được cấp chứng chỉ theo chương trình dạy nghề thường xuyên, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc đã hoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề quy định tại Luật Dạy nghề.

Người đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của Luật Việc làm; người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng; đào tạo thường xuyên và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác theo quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo của giáo dục đại học theo quy định tại Luật Giáo dục đại học; người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ của cơ sở đào tạo nước ngoài; người đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề.

Qua đó, từ ngày 1/1/2020, mức lương thấp nhất của những người lao động đã qua đào tạo, học nghề như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng

Mức lương tối thiểu của người làm công việc đơn giản nhất

Vùng 1

4.420.000

4.729.400

Vùng 2

3.920.000

4.194.400

Vùng 3

3.430.000

3.670.100

Vùng 4

3.070.000

3.284.900

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
814,65 +16,26 / +2,04%
Lúc 03/08/2020 15:59:53
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 298.136.184
GTGD: 4,75 triệu
Sàn
HNX-Index
110,36 +2,85 / +2,65%
Lúc 03/08/2020 15:59:53
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 47.576.108
GTGD: 455.204,00
Sàn
UPCOM-Index
55,51 +0,71 / +1,30%
Lúc 03/08/2020 15:59:53
Cao nhất
09/08/2019
58,25
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 33.883.653
GTGD: 1,46 triệu

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ