Tìm kiếm tin tức liên quan đến "khởi nghiệp"

1 2 3 4 5 6 7 8
Sàn
VN-Index
864,75 +1,33 / +0,15%
Lúc 08/07/2020 11:29:10
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 129.916.951
GTGD: 2,41 triệu
Sàn
HNX-Index
113,69 -0,02 / -0,02%
Lúc 08/07/2020 11:29:10
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 14.506.110
GTGD: 164.267,00
Sàn
UPCOM-Index
56,39 +0,04 / +0,07%
Lúc 08/07/2020 11:29:10
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 5.549.820
GTGD: 99.759,00

Nguồn: VPBS