Huy động hơn 51.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ hai tháng đầu năm.

Sau hai tháng, Kho bạc Nhà nước đã huy động được gần 1/5 kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đầu thầu cả năm.
MINH TRANG
25, Tháng 02, 2019 | 08:10

Sau hai tháng, Kho bạc Nhà nước đã huy động được gần 1/5 kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đầu thầu cả năm.

Ngày 20/2/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (1.500 tỷ đồng), 15 năm (3.000 tỷ đồng) và 20 năm (500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 3.950 tỷ đồng.

Luỹ kế hai tháng đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 51.243,5 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

Năm 2019, Kho bạc Nhà nước dự kiến huy động khoảng 260.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua kênh đấu thầu với kỳ hạn phát hành bình quân khoảng 13 năm. 

Như vậy, sau hai tháng, Kho bạc Nhà nước đã huy động được gần 1/5 kế hoạch năm.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét

Nguồn: VPBS