Thời sự | 31,10,2019

Giải ngân đầu tư công chậm: Lò lúc nào cũng nóng nên không dám làm, sợ chịu trách nhiệm

Nhadautu.vn Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ, nêu vấn đề giải ngân chậm lĩnh vực đầu tư công kìm hãm sự phát triển của đất nước, gây thất thoát, lãng phí rất lớn, phải chăng trong bối cảnh "lò lúc nào cũng nóng", do đó không dám quyết, dám làm, sợ chịu trách nhiệm?