Cả nước phát hiện 77 đơn vị vi phạm tham nhũng

Nhàđầutư
Thanh tra Chính phủ cho biết qua các vụ thanh kiểm tra tại 2.252 cơ quan, tổ chức đã phát hiện 77 đơn vị vi phạm tham nhũng.
AN CHI
17, Tháng 07, 2019 | 15:11

Nhàđầutư
Thanh tra Chính phủ cho biết qua các vụ thanh kiểm tra tại 2.252 cơ quan, tổ chức đã phát hiện 77 đơn vị vi phạm tham nhũng.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra tại 2.252 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 77 đơn vị vi phạm.

Về công tác phòng chống tham nhũng, ngành Thanh tra cho biết đang tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Cơ quan thanh tra cũng ban hành 1.545 văn bản, huỷ bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung 1.014 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiến hành 1.036 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 183 vụ việc vi phạm, 129 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường gần 21 tỷ đồng;

Nhà chức trách tiến hành kiểm tra việc thực hiện tại 1.592 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm; tiến hành chuyển đổi vị trí công tác 4.410 cán bộ, công chức, viên chức.

Qua kiểm tra nội bộ, cơ quan thanh tra phát hiện 3 vụ, 3 đối tượng; qua hoạt động thanh tra đã phát hiện 20 vụ, 10 đối tượng. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 5 vụ, 4 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

thanh-tra-chinh-phu-di-nuoc-ngoai-15547750068251227575818

Thanh tra Chính phủ phát hiện 77 trường hợp tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2019

Thanh tra Chính phủ đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các cán bộ diện Trung ương quản lý có sai phạm nêu tại kết luận thanh tra. Hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng được mở rộng, bước đầu mở rộng phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Ban Chỉ đạo Trung ương và sự nỗ lực, cố gắng của Thanh tra Chính phủ nên công tác phòng, chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đạt được kết quả tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có những hạn chế, công tác tuyên truyền, giáo dục và phòng, chống tham nhũng hiệu quả chưa cao cùng với đó công tác xây dựng hoàn thiện thể chế trong một số trường hợp còn chậm, cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội trên một số lĩnh vực vẫn còn thiếu chặt chẽ, chưa phù hợp với thực tiễn.

Ngoài ra, tình trạng “tham nhũng vặt", nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả.

Vẫn còn xảy ra sai phạm, tham nhũng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây dư luận và bất bình trong quần chúng, nhân dân. Công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém, rất ít vụ việc, vụ án được phát hiện qua tự kiểm tra trong nội bộ.

Số vụ việc chuyển cơ quan điều tra xử lý có tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng số vụ việc tham nhũng phát hiện còn ít trong tương quan so với số sai phạm kinh tế phát hiện qua thanh tra, kiểm toán.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
910,47 -22,62 / -2,42%
Lúc 24/02/2020 13:32:50
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 214.134.807
GTGD: 3,64 triệu
Sàn
HNX-Index
105,40 -2,69 / -2,49%
Lúc 24/02/2020 13:31:42
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 56.330.447
GTGD: 577.646,00
Sàn
UPCOM-Index
55,57 -0,73 / -1,30%
Lúc 24/02/2020 13:31:42
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 303
KLGD: 12.616.395
GTGD: 192.593,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ