BHXH Việt Nam hướng dẫn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp

BHXH Việt Nam vừa ban hành công văn hướng dẫn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành BHXH lần thứ V.
PV
30, Tháng 09, 2019 | 15:40

BHXH Việt Nam vừa ban hành công văn hướng dẫn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành BHXH lần thứ V.

hoi-nghi-dien-hinh-tien-tien-bhxh

 

Theo đó, ở cấp cơ sở là BHXH quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh (BHXH huyện); các phòng, Văn phòng BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh) và các tổ chức giúp việc và đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam (đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam) tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến có thể kết hợp với Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 hoặc Hội nghị CCVC của đơn vị, với thời gian tổ chức 1/2 ngày và hoàn thành trước ngày 30/1/2020, với số lượng đại biểu tham dự là toàn thể CCVC và NLĐ trong đơn vị.

Cấp trên cơ sở gồm BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh) và Khối cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến với thời gian 1/2 ngày hoặc 1 ngày (tuỳ theo tính chất của đơn vị) và hoàn thành trước ngày 30/4/2020. Đại biểu tham dự tối đa 300 người (đối với Khối cơ quan BHXH Việt Nam, BHXH TP.HCM và BHXH TP.Hà Nội có thể mời tối đa 350 đại biểu). Thành phần đại biểu đối với BHXH tỉnh (riêng Khối cơ quan BHXH Việt Nam sẽ có kế hoạch cụ thể sau) gồm đại biểu khách mời là đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành có liên quan (nếu có); đại diện lãnh đạo BHXH Việt Nam, Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng BHXH Việt Nam).

Đại biểu chính thức mời gồm lãnh đạo BHXH tỉnh, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng BHXH tỉnh; đại diện lãnh đạo BHXH huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh; chiến sĩ thi đua toàn quốc (nếu có), chiến sĩ thi đua ngành BHXH, chiến sĩ thi đua cơ cơ sở các năm (từ năm 2015 đến năm 2019); cán bộ phụ trách công tác thi đua- khen thưởng tại các đơn vị; các gương điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đại biểu bầu gồm các đại biểu được bầu từ Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở, chú trọng lựa chọn gương "Người tốt- Việc tốt"; đại biểu điển hình tiên tiến có giải pháp công tác hay, mô hình mới trong các phong trào thi đua; các cá nhân trực tiếp thực thi nhiệm vụ; đại biểu nữ, đại biểu là người dân tộc...

Đối với ngành BHXH sẽ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành BHXH, với thời gian 1/2 ngày hoặc 1 ngày vào quý III/2020; số lượng đại biểu tối đa 500 người (không bao gồm đại biểu khách mời). Đại biểu khách mời gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ban ngành có liên quan, HĐQL BHXH Việt Nam.

Đại biểu chính thức gồm lãnh đạo BHXH Việt Nam; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; cán bộ phụ trách công tác thi đua- khen thưởng tại các đơn vị; thành viên Hội đồng Thi đua- Khen thưởng BHXH Việt Nam; phóng viên Báo BHXH, Tạp chí BHXH và Cổng TTĐT của Ngành.

Với BHXH tỉnh gồm Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng, Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng hoặc Thư ký Hội đồng Thi đua- Khen thưởng; đại diện lãnh đạo BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân; chiến sĩ thi đua toàn quốc, chiến sĩ thi đua ngành BHXH (giai đoạn 2015-2019); các gương điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao; các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Đại biểu được bầu từ Hội nghị điển hình tiên tiến cấp trên cơ sở, chú trọng lựa chọn gương "Người tốt- Việc tốt"; đại biểu điển hình tiên tiến có giải pháp công tác hay, mô hình mới trong các phong trào thi đua; các cá nhân trực tiếp thực thi nhiệm vụ; đại biểu nữ, đại biểu là người dân tộc... và đảm bảo cân đối hợp lý về số lượng, cơ cấu đại diện cho các cấp, các lĩnh vực nghiệp vụ.

Đặc biệt, BHXH Việt Nam cũng hướng dẫn một số nội dung trọng tâm của Hội nghị, Đại hội gồm: Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm tới. Nội dung này quan trọng và cần được chuẩn bị công phu, chất lượng, bám sát mục tiêu, yêu cầu của Hội nghị, Đại hội. Báo cáo phải nêu được những nét mới, sáng tạo, những phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, những mô hình mới góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ chính trị được giao.

Báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến phải được lựa chọn đảm bảo chất lượng và cơ cấu hợp lý; kết hợp giao lưu với các điển hình tiên tiến (nên lựa chọn các tập thể, cá nhân có những mô hình mới, sáng tạo trong các lĩnh vực công tác của Ngành). Số lượng báo cáo tuỳ thuộc vào thời gian hội nghị; lựa chọn báo cáo thực sự điển hình.

Bầu và thông qua danh sách đại biểu đi dự Hội nghị, Đại hội cấp trên: BHXH tỉnh, Khối cơ quan BHXH Việt Nam căn cứ số lượng đại biểu dự Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở để phân bổ số đại biểu cho các đơn vị trực thuộc được bầu. BHXH Việt Nam phân bổ số lượng đại biểu được bầu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành BHXH lần thứ V; Hội nghị điển hình tiên tiến cấp trên cơ sở căn cứ chỉ tiêu phân bổ của BHXH Việt Nam để bầu đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành BHXH lần thứ V.

Đặc biệt, trước và trong dịp tổ chức Hội nghị, Đại hội cần đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành BHXH về thi đua yêu nước; tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, gương "Người tốt- Việc tốt" trong các phong trào thi đua trên các phương tiện truyền thông của Ngành; tổ chức đối thoại, gặp gỡ, giao lưu với các điển hình tiên tiến về dự Hội nghị, Đại hội; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ tuyên truyền, cổ động chào mừng Hội nghị, Đại hội. BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH tỉnh, Khối cơ quan BHXH Việt nam xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến.

Ngoài ra, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng BHXH Việt Nam lựa chọn BHXH TP.HCM và Hà Nội là đơn vị điểm để tổ chức, chỉ đạo rút kinh nghiệm chung. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Khối cơ quan BHXH Việt nam và kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành BHXH lần thứ V một cách hiệu quả.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
861,16 +13,55 / +1,60%
Lúc 06/07/2020 15:59:07
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 215.091.679
GTGD: 4,19 triệu
Sàn
HNX-Index
113,13 +1,58 / +1,42%
Lúc 06/07/2020 15:59:07
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 32.184.566
GTGD: 361.651,00
Sàn
UPCOM-Index
56,48 +0,22 / +0,39%
Lúc 06/07/2020 15:59:07
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 17.762.716
GTGD: 265.474,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ