Tìm kiếm tin tức liên quan đến "trần phương bình"

1 2 3 4
Sàn
VN-Index
1.002,30 -0,61 / -0,06%
Lúc 19/11/2019 10:29:31
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 74.723.707
GTGD: 1,31 triệu
Sàn
HNX-Index
105,16 +0,01 / +0,01%
Lúc 19/11/2019 10:29:31
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 6.333.204
GTGD: 72.242,00
Sàn
UPCOM-Index
56,67 -0,24 / -0,42%
Lúc 19/11/2019 10:29:31
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 1.742.330
GTGD: 37.244,00

Nguồn: VPBS