TP.HCM lên kế hoạch xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch cho năm 2020

Nhàđầutư
Theo đề xuất của các sở, ngành liên quan, tổng ngân sách cấp cho các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch năm 2020 tại thị trường nước ngoài và trong nước là hơn 137 tỷ đồng.
CHU KÝ
20, Tháng 05, 2020 | 10:42

Nhàđầutư
Theo đề xuất của các sở, ngành liên quan, tổng ngân sách cấp cho các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch năm 2020 tại thị trường nước ngoài và trong nước là hơn 137 tỷ đồng.

UBND TP.HCM vừa có công văn khẩn số 1782/UBND-KT về Kế hoạch xúc tiến đầu tư – thương mại – du lịch TP.HCM năm 2020 gửi các  Sở: KH&ĐT, Công Thương, Du lịch, Tài chính, Ngoại vụ, Trung tâm Xúc tiến TM&ĐT và Kho bạc Nhà nước TP về việc chấp thuận chủ trương theo đề xuất đối với Kế hoạch xúc tiến du lịch - thương mại - đầu tư tại công văn nêu trên do Sở KH&ĐT, Sở Công Thương, Sở Du lịch và Trung tâm Xúc tiến TM&ĐT chủ trì thực hiện.

Theo đề xuất của các đơn vị trên, tổng ngân sách cấp cho các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch năm 2020 tại thị trường nước ngoài và trong nước là hơn 137 tỷ đồng.

IMG_5617

Do tình hình dịch COVID-19, các đơn vị khi triển khai các hoạt động ra nước ngoài phải xin chủ trương UBND TP.HCM cụ thể.

Thứ nhất, kinh phí ngân sách cấp cho các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch năm 2020 tại thị trường nước ngoài là 32 tỷ 337 triệu đồng, gồm 15 sự kiện.

Trong đó, phân theo thị trường chung (Châu Á) gồm Thái Lan và Nhật Bản, kinh phí ngân sách cấp là 6 tỷ đồng.

Phân theo thị trường riêng, kinh phí ngân sách cấp là 26 tỷ 337 triệu đồng. Trong đó, thị trường Châu Á kinh phí là 6 tỷ 687 triệu đồng, thị trường Châu Âu kinh phí là 4 tỷ đồng, thị trường Châu Úc kinh phí là 9 tỷ đồng.

Trường hợp không xác định địa điểm - tham gia khi nhận thư mời kinh phí ngân sách cấp là 6 tỷ 650 triệu đồng.

Thứ hai, các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư và du lịch năm 2020 tổ chức trong nước phân theo tỉnh thành với hội nghị, hội thảo kinh phí cấp là 39 tỷ 782 triệu đồng, gồm 36 sự kiện.

Trong đó, kinh phí cho hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư và du lịch năm 2020 tại miền Nam là 37 tỷ 445 triệu đồng, tại miền Bắc là 850 triệu đồng.

Trường hợp chưa xác định cụ thể kinh phí ngân sách cấp là 1 tỷ 487 triệu đồng.

Thứ ba, các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư và du lịch năm 2020 tổ chức trong nước phân theo tỉnh thành với các hoạt động đặc thù, kinh phí ngân sách cấp là 65 tỷ 461 triệu đồng, gồm 88 sự kiện.

Trong đó, các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư và du lịch năm 2020 tổ chức trong nước phân theo tỉnh thành với các hoạt động đặc thù tại miền Nam là 61 tỷ 871 triệu đồng.

Trường hợp chưa xác định cụ thể kinh phí ngân sách cấp là 3 tỷ 590 triệu đồng.

Trong quá trình triển khai, UBND TP.HCM giao các đơn vị nói trên, xây dựng kế hoạch chi tiết của các hoạt động xúc tiến và trình TP chỉ đạo thực hiện tối thiếu trước thời gian tố chức 2 tháng, sau thời hạn đó phải giải trình lý do cụ thế; cân đối kinh phí xúc tiến trong dự toán đã giao; sử dụng kinh phí xúc tiến đúng quy định, tiết kiệm và hiệu quả.

Khi xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bất kỳ hoạt động xúc tiến nào (kể cả trong nước và ngoài nước) cần phải báo cáo rõ sự ảnh hưởng của hoạt động xúc tiến đối với công tác phòng chống dịch COVID-19 và lấy ý kiến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM trước khi báo cáo UBND TP.

Tổ chức các hoạt động xúc tiến tại nước ngoài với nội dung làm việc cụ thế, thiết thực và phù hợp với nhu cầu của TP. Riêng đối với các hoạt động xúc tiến tố chức ở nước ngoài, giao các đơn vị đánh giá nhu cầu tham gia của doanh nghiệp trước khi trình UBND TP kế hoạch chi tiết để chỉ đạo thực hiện.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng giao các đơn vị trên, chịu trách nhiệm chọn lựa chuyên đề huấn luyện - đào tạo, chuyên đề hội nghị - hội thảo phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp TP và mục đích - yêu cầu của hoạt động xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch;

Thực hiện các thủ tục tại Sở TT&TT TP.HCM để được xem xét việc cấp phép tố chức theo quy định và theo thẩm quyền trong trường họp hội nghị, hội thảo thuộc phạm vi điều chỉnh của các văn bản pháp luật về việc tố chức, quản lý hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài. Chịu trách nhiệm xác định nhu cầu, quyết định số lượng, rà soát nội dung các ấn phấm thông tin xúc tiến, tránh lãng phí.

Bình luận
Sàn
VN-Index
1.010,22 +4,25 / +0,42%
Lúc 28/11/2020 15:59:08
Cao nhất
27/11/2020
1004,00
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 446.435.493
GTGD: 9,87 triệu
Sàn
HNX-Index
148,15 -0,25 / -0,17%
Lúc 28/11/2020 15:59:08
Cao nhất
27/11/2020
147,67
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 58.132.639
GTGD: 875.572,00
Sàn
UPCOM-Index
66,79 +0,29 / +0,44%
Lúc 28/11/2020 15:59:08
Cao nhất
25/11/2020
66,46
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 34.628.004
GTGD: 415.704,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ