Thu về 57.550 tỷ đồng thông qua trái phiếu chính phủ từ đầu năm

Nhàđầutư
Luỹ kế từ đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã thu về 57.550 tỷ đồng từ kênh đấu thầu trái phiếu chính phủ. Kế hoạch cả năm là 260.000 tỷ đồng.
MINH TRANG
14, Tháng 03, 2019 | 15:29

Nhàđầutư
Luỹ kế từ đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã thu về 57.550 tỷ đồng từ kênh đấu thầu trái phiếu chính phủ. Kế hoạch cả năm là 260.000 tỷ đồng.

trai-phieu-chinh-phu-1014

 

Kho bạc Nhà nước ngày 14/3 đã tổ chức đấu thầu trái phiếu chính phủ trên sàn HNX. Đây là phiên đấu thầu thứ hai trong tháng Ba.

Tổng khối lượng trái phiếu đưa ra đấu thầu là 7.500 tỷ đồng. Trái phiếu trung hạn tiếp tục "đắt hàng", khi 3.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm được mua hết với lãi suất trúng thầu 4,72%. 2.055/3.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 15 năm được mua với lãi suất 5,05%.

Trong khi đó, 1.000 tỷ đồng trái phiếu ngắn hạn (7 năm) và 500 tỷ đồng trái phiếu dài hạn (30 năm) không có người mua.

So với phiên 7/3, lãi suất trúng thầu nhích nhẹ 0,02% đối với kỳ hạn 10 năm và 0,03% với kỳ hạn 15 năm.

Trong phiên đấu thầu ngày 7/3, đã có 6.200 tỷ đồng trái phiếu chính phủ được phát hành thành công.

Luỹ kế từ đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã thu về 57.550 tỷ đồng từ kênh đấu thầu trái phiếu chính phủ. Kế hoạch cả năm là 260.000 tỷ đồng.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét

Nguồn: VPBS