Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Sáng 17/12, tại TP.Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
TUẤN HƯƠNG
17, Tháng 12, 2019 | 11:26

Sáng 17/12, tại TP.Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

hoi nghi truc tuyen tw 1

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại Quảng Ninh

Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh có ÔNG Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Hội nghị còn được truyền trực tuyến tới 221 điểm cầu trong toàn tỉnh với hơn 20 ngàn cán bộ, đảng viên từ cấp tỉnh tới cấp xã tham dự học tập.

Hội nghị đã nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề, trong đó nêu bật những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; những vấn đề đặt ra trong tình hình hiện nay; sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc - đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, động lực, nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… cùng một số nội dung quan trọng khác của chuyên đề.

hoi nghi truc tuyen tw 2

GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh: Việc tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả trong nhận thức, tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên, tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Qua đó để cán bộ, đảng viên vận dụng sáng tạo vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu: Sau hội nghị, cấp ủy các cấp bám sát hướng dẫn, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chuyên đề. Các địa phương, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo phù hợp, sát với tình hình của đơn vị, ngành, địa phương, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệu vụ trước tình hình mới ngày càng hiệu quả.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
901,84 -1,50 / -0,17%
Lúc 25/02/2020 13:44:39
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 173.397.295
GTGD: 2,90 triệu
Sàn
HNX-Index
105,30 +1,12 / +1,08%
Lúc 25/02/2020 13:44:39
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 37.102.654
GTGD: 415.777,00
Sàn
UPCOM-Index
55,33 +0,10 / +0,18%
Lúc 25/02/2020 13:44:39
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 303
KLGD: 11.103.042
GTGD: 174.082,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ