Quảng Ninh: Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII

Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.
H.A
06, Tháng 12, 2019 | 15:28

Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

qn 9

Quang cảnh kỳ họp thứ 15, HĐND Khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII là kỳ họp thường lệ cuối năm 2019, được tổ chức theo luật định. Kỳ họp sẽ diễn ra trong 02 ngày (từ 6 đến 7/12/2019), tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh.

Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. 

Dự kiến, tại Kỳ họp này Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thông qua 25 nghị quyết, đây là những nội dung quan trọng có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019: Tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả quan trọng, toàn diện trên mọi lĩnh vực, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 đề ra.

Cụ thể: (1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 12,1%, vượt 0,5 điểm % so với chỉ tiêu đề ra (11,6%); các khu vực kinh tế đều tăng so với cùng kỳ, trong đó khu vực dịch vụ và ngành khai khoáng tăng cao, ngành Than tiếp tục đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

(2) Tổng thu NSNN trên địa bàn vượt 6,0% dự toán HĐND tỉnh giao đầu năm, trong đó thu nội địa tăng 10% so với cùng kỳ, chiếm 76,2% tổng thu ngân sách.

(3) Môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh tiếp tục được cải thiện; năm thứ hai liên tiếp đứng đầu xếp hạng về Chỉ số PCI, Chỉ số PAR Index; đứng thứ 3 về Chỉ số ICT Index sau ba năm liên tiếp giữ vị trí thứ 4; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 11,3%.

(4) Công tác đầu tư, GPMB, tiến độ thi công dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo, nhất là các dự án hạ tầng giao thông, du lịch, dịch vụ, hạ tầng KKT, KCN; tổ chức khánh thành và khởi công nhiều dự án động lực, quan trọng.

(5) Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chấn chỉnh tại các cơ quan, đơn vị; tập trung triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, bản, khu phố đảm bảo đúng quy định, thực tiễn địa phương, đoàn kết, thống nhất và ổn định.

(6) An sinh xã hội được đảm bảo, thực hiện tốt công tác quản lý du lịch, lễ hội; quan tâm chỉ đạo lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, lao động việc làm, văn hóa, xã hội; chương trình nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, Đề án 196, phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu Phi được chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời.

(7) Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại được mở rộng, tiếp tục giữ vững biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

(8) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh quyết liệt, đổi mới, sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm, đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020: Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tập trung thảo luận thống nhất, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2020 cụ thể như sau: (1)Tốc độ tăng trưởng (GRDP) tăng trên 12%; (2) Cơ cấu kinh tế phấn đấu khu vực dịch vụ 47%, công nghiệp - xây dựng 48%, nông - lâm - thủy sản 5%; (3) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 48.000 tỷ đồng, trong đó, thu ngân sách nội địa đạt 37.000 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu đạt 11.000 tỷ đồng; (4) Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,16%; (5) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%, trong đó tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp đạt 45,5%; (6) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%, số bác sỹ/1 vạn dân đạt trên 14,8 bác sỹ... Để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra năm 2020, Hội đồng nhân dân xác định các cấp, các ngành trong tỉnh cần tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thảo luận quyết nghị dự kiến thông qua 25 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết về cơ chế chính sách, biện pháp chỉ đạo điều hành để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh như: (1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

(2) Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2020;

(3) Nghị quyết thông qua phương án giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024;

(4) Nghị quyết về chế độ chi cho giảng viên thỉnh giảng, chính sách tạo nguồn giảng viên tiếng Nhật Bản và chính sách hỗ trợ người học một số ngành nghệ thuật tại trường Đại học Hạ Long; (5) Nghị quyết về mở rộng đối tượng người cao tuổi thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh;

(6) Nghị quyết về ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, khu phố chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, bản, khu khố thuộc tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019 – 2021;...

Tiếp tục phát huy vai trò giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét các báo cáo giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và thông qua các nghị quyết về: (1) Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; (2) Nghị quyết thông qua kết quả giám sát của HĐND tỉnh về Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017 – 2019.

Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp tiếp tục được Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm lựa chọn nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề nóng, những vấn đề bức xúc được đại biểu, cử tri, dư luận quan tâm. Các nội dung chất vấn được các đại biểu đăng ký, gửi phiếu chất vấn đến Thường trực HĐND tỉnh.

Tại Kỳ họp này, đại biểu HĐND tỉnh sẽ chất vấn lãnh đạo UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành về các nội dung được nhiều cử tri quan tâm như: Vấn đề an toàn thực phẩm; công tác quản lý đất đai, đô thị, xây dựng; về thực hiện các giải pháp tăng trưởng khu vực dịch vụ; về công tác quản lý nhà nước đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ có điều kiện.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục được Chủ tọa điều hành theo hướng nội dung hỏi và trả lời ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề, tăng cường tranh luận, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức và thống nhất các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, khắc phục những tồn tại, hạn chế mà thực tiễn đang đặt ra. HĐND sẽ thảo luận và thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn để đại biểu, cử tri, nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện các cam kết, lời hứa của các cơ quan chức năng.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
812,79 +14,40 / +1,80%
Lúc 03/08/2020 14:44:53
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 286.843.096
GTGD: 4,51 triệu
Sàn
HNX-Index
109,92 +2,41 / +2,24%
Lúc 03/08/2020 14:44:53
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 40.945.808
GTGD: 407.606,00
Sàn
UPCOM-Index
55,46 +0,66 / +1,20%
Lúc 03/08/2020 14:44:53
Cao nhất
09/08/2019
58,25
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 33.178.218
GTGD: 1,45 triệu

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ