Kiểm soát tốt dịch COVID-19, Đà Nẵng sẽ tạo được lợi thế trong việc thu hút dòng vốn FDI

Nhàđầutư
Trước những điều kiện thuận lợi được tạo ra từ sự thành công của công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, TP. Đà Nẵng sẽ tạo được nhiều lợi thế trong việc thu hút dòng vốn FDI vào các lĩnh vực của nền kinh tế địa phương.
PHƯỚC NGUYÊN
25, Tháng 01, 2021 | 14:13

Nhàđầutư
Trước những điều kiện thuận lợi được tạo ra từ sự thành công của công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, TP. Đà Nẵng sẽ tạo được nhiều lợi thế trong việc thu hút dòng vốn FDI vào các lĩnh vực của nền kinh tế địa phương.

Theo Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư TP. Đà Nẵng, do dịch bệnh COVID-19, tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tại TP. Đà Nẵng gặp không ít khó khăn, trong đó các hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch tại các thị trường nước ngoài đều bị hủy. Các quốc gia hiện cũng khuyến cáo công dân hạn chế đi lại, hội họp đông người khiến việc khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư trực tiếp bị giảm.

Tuy nhiên, dịch COVID-19 cũng đã mở ra nhiều cơ hội cho hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài trong những năm tiếp theo với việc các công ty, tập đoàn lớn trên thế giới bắt đầu tái cấu trúc và chuyển dịch sản xuất, chuyển dịch địa điểm đầu tư sang quốc gia khác. Đặc biệt, các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính nhân cơ hội này tìm kiếm các dự án, các giao dịch M&A tiềm năng để phát triển và mở rộng sản xuất kinh doanh.

Trước tình hình đó, thành phố đang đẩy mạnh việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết về hạ tầng, nhân lực, thủ tục và các vấn đề khác liên quan, để đón làn sóng chuyển dịch đầu tư.

Để khôi phục nền kinh tế sau đại dịch và hướng đến các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố cũng ưu tiên thu hút vốn FDI vào các ngành nghề đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó, ưu tiên xúc tiến đầu tư vào sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả cao, ứng dụng công nghệ, phát triển bền vững, thu hút đầu tư vào các ngành dịch vụ chất lượng cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế.  

cang-da-nang

Đà Nẵng sẽ có nhiều lợi thế trong việc thu hút dòng vốn FDI vào các lĩnh vực của nền kinh tế, các ngành sản xuất, cơ sở hạ tầng và dịch vụ. Ảnh: Cảng Đà Nẵng.

Cùng với việc thực thi các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới với những cam kết toàn diện mà Việt Nam đã ký kết như CPTPP, EVFTA, Đà Nẵng sẽ có nhiều lợi thế trong việc thu hút dòng vốn FDI vào các lĩnh vực của nền kinh tế, cả các ngành sản xuất, cơ sở hạ tầng và dịch vụ.

Chính vì vậy, thành phố đang chuẩn bị các dự án khả thi để thu hút làn sóng đầu tư từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ… sau đại dịch COVID-19. Đồng thời, TP. Đà Nẵng tiếp tục tập trung mời gọi và xúc tiến nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực, thương hiệu mạnh, ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, có hàm lượng trí thức cao, thân thiện với môi trường sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, có sản phẩm mang lợi thế cạnh tranh.

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư TP. Đà Nẵng thông tin, thành phố đang chủ động, chuẩn bị sẵn sàng về nguồn nhân lực chất lượng cao, đơn giản hóa các thủ tục đầu tư, hỗ trợ các nhà đầu tư, chuyên gia nước ngoài trong việc nhập cảnh đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 để xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố.

Để tận dụng cơ hội do dịch COVID-19 tạo ra, UBND TP. Đà Nẵng cũng đã có báo cáo về Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021, theo đó, thành phố đã đề ra những mục tiêu xúc tiến đầu tư cho năm 2021.

Cụ thể, TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục tập trung xúc tiến, mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực, thương hiệu mạnh. Cùng với đó, thành phố ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, hàm lượng tri thức cao, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, có sản phẩm mang lợi thế cạnh tranh và ít sử dụng đất.

Đồng thời, địa phương tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, để hỗ trợ các dự án đang hoạt động trên địa bàn thành phố mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng vốn đầu tư và tích cực tìm kiếm các dự án tiềm năng, để làm cơ sở cho hoạt động xúc tiến

Ưu tiên thu hút vốn FDI và các ngành nghề đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0 như: công nghiệp ICT, kỹ thuật số, kỹ thuật nano, công nghệ sinh học, vật liệu mới, các ngành công nghệ công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ. 

Bên cạnh đó, TP. Đà Nẵng cần ưu tiên xúc tiến vào sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả cao, ứng dụng công nghệ, phát triển bền vững. Đồng thời, thu hút đầu tư và các ngành dịch vụ chất lượng cao, góp phần đẩy nhanh tốc độ tái cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng địa phương thành thành phố môi trường. Chuẩn bị các dự án khả thi, để thu hút các làn sóng đầu tư từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ … sau hậu COVID-19.

Sử dụng hiệu quả các nguồn lực, cơ chế chính sách đặc thù, thúc đẩy phát triển dài hạn theo hướng Khu CNC đa chức năng cấp quốc gia. Các dịch vụ theo hướng tạo ra năng lực cạnh tranh mới cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; chú trọng nâng cấp chất lượng cung cấp dịch vụ cho các chuyên gia, nhà khoa học, người lao động làm việc tại khu CNC.

Đà Nẵng cũng cần tập trung tiếp cận và mời gọi các công ty xuyên quốc gia, các nhà đầu tư chiến lực, có năng lực về tài chính, công nghệ tiên tiến như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Singapore và Châu Âu.

Quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc thu hút các dự án đầu tư mới, không cấp phép các dự án đầu tư công nghệ, có thiết bị lạc hậu, gây nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc làm giảm tính cạnh tranh, chậm tốc độ phát triển và hội nhập của kinh tế địa phương.

Thành phố tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân cho các dự án, đặc biệt đối với các dự án gắn với giải phóng mặt bằng, thủ tục cấp phép xây dựng và các vấn đề khác liên quan.

Ngoài ra, TP. Đà Nẵng tích cực hỗ trợ tạo niềm tin cho nhà đầu tư và chính sách đầu tư, qua đó tranh thủ mời gọi các nhà đầu tư mới, các nhà đầu tư chiến lực. 

Bình luận

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ