Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Nhiều cách làm sáng tạo

Trong thời gian qua toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng bước đưa việc học và làm theo Bác thành công việc thường xyên, thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều người dân trong cả nước.
VĂN KIÊN
20, Tháng 08, 2019 | 15:11

Trong thời gian qua toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng bước đưa việc học và làm theo Bác thành công việc thường xyên, thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều người dân trong cả nước.

1

Hội nghị toàn quốc Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 (Ảnh: Như Ý)

Khắc phục được tính "hình thức"

Sáng 20/8, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị được thực hiện theo hình thực trực tuyến với gần 800 điểm cầu và khoảng 70 nghìn người tham dự.

Thạm dự tại điểm cầu ở Trung ương có Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng và các đại biểu đại diện cho các cơ quan, bộ, ngành và chính quyền địa phương

Báo cáo tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư đánh giá thời gian qua toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng bước đưa việc học tập, làm theo Bác thành công việc thường xuyên, ý thức tự giác của cán bộ Đảng viên và nhiều người dân trong cả nước, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương, đơn vị.

2

Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Như Ý)

Trong 3 năm qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quan trọng này trong toàn Đảng và toàn xã hội. Để triển khai chỉ thị, ngày 19-12-2016, Bộ Chính trị bổ sung ban hành một số quy định, trong đó có Quy định số 55-QĐ/TW “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

Đặc biệt việc họp tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã cơ bản khắc phục được tính "hình thức", chất lượng ngày càng cao với nhiều sự vận dụng phong phú, sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, tổ chức Đảng. Nội dung sinh hoạt của chi bộ có tiến bộ với nội dung thiết thực, cụ thể hơn, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, tác động tích cực đến nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Qua đó, góp phần tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, và những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Nhiều cách làm sáng tạo

Đặc biệt theo báo cáo của Ban Tuyên giáo T.Ư, hầu hết các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; một số địa phương xác định đây là chủ đề hành động của toàn tỉnh như: Điện Biên - Kỷ cương, hiệu quả, sát với thực tế; Cao Bằng: “Chủ động, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, chống tư tưởng trông chờ ỷ lại”; Nghệ An: “Xây dựng con người, cơ quan, đơn vị, địa phương kiểu mẫu”…

3

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị

Trong công tác tuyên truyền hàng năm, Ban Tuyên giáo Trung ương đều ban hành kế hoạch hướng dẫn về việc thực hiện Chỉ thị 05, nhất là tuyên truyền về các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiều hình thức tuyên truyền nổi bật như, phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần 2 thu hút trên 416.000 sinh viên tham gia, lần thứ ba thu hút trên 686.000 lượt thí sinh tham gia; giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm nghệ thuật nhận được hàng vạn tác phẩm tham gia…

Tuy nhiên, ông Võ Văn Thưởng cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong của cán bộ, đảng viên ở một số nơi chưa đáp yêu cầu, chưa thực chất, chưa phát huy hết vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân.

Việc biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích học tập và làm theo Bác chưa đi liền với với việc đôn đốc kiểm tra, nhắc nhở, xử lý theo quy định đối với những tập thể, cá nhân chưa làm tốt, thậm chí có khuyết điểm sai phạm

Xử nghiêm cán bộ, đảng viên có sai phạm

Về phương hướng thời gian tới, Ban Tuyên giáo T.Ư yêu cầu tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05; ý nghĩa vai trò của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

4

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng và toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo lời Bác.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Chú trọng việc đăng ký và làm theo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị cụ thể thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt, cần phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Tiếp tục lựa chọn những vấn đề quan trọng, những việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, người dân đặc biệt quan tâm để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có kết quả.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nói và làm trái quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng.

(Theo Tiền Phong)

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
978,96 +4,65 / +0,48%
Lúc 18/01/2020 15:59:45
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
21/01/2019
903,09
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 164.136.095
GTGD: 3,30 triệu
Sàn
HNX-Index
103,90 -0,42 / -0,40%
Lúc 18/01/2020 15:59:45
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
08/08/2019
99,21
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 23.671.939
GTGD: 264.572,00
Sàn
UPCOM-Index
55,41 -0,05 / -0,09%
Lúc 18/01/2020 15:59:45
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
21/01/2019
52,95
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 300
KLGD: 11.026.630
GTGD: 177.932,00

Nguồn: VPBS