Doanh thu quý 2 giảm 52%, ban lãnh đạo PVX có nhiều xáo trộn

Nhàđầutư
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã: PVX) đã công bố báo cáo tài chính quý 2 (chưa soát xét) với doanh thu thuần đạt 463 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, ban lãnh đạo doanh nghiệp này có nhiều xáo trộn.
CHU KÝ
12, Tháng 08, 2019 | 16:12

Nhàđầutư
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã: PVX) đã công bố báo cáo tài chính quý 2 (chưa soát xét) với doanh thu thuần đạt 463 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, ban lãnh đạo doanh nghiệp này có nhiều xáo trộn.

1 (1)

Doanh thu thuần  của PVX đạt 463 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính của PVX, doanh thu thuần quý 2 đạt 463 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ hơn 121 tỷ đồng, giảm 13% (lỗ 139 tỷ đồng). Lãi trước thuế của doanh nghiệp này ghi nhận lỗ 119 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2018 (lỗ 137,5 tỷ đồng).

Lỗ lợi nhuận giảm một phần do doanh thu tài chính tăng mạnh khi quý 2/2018 lỗ 65,7 triệu đồng thì quý 2/2019 đã thoát lỗ và thu về 8,4 tỷ đồng; chi phí hoạt động tài chính đạt 53 tỷ đồng, giảm 18,4%; chi phí bán hàng giảm đến 99%, xuống còn 79,6 triệu đồng…

Trong khi đó, lũy kế từ đầu năm, doanh thu thuần đạt 1.078 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận lỗ gần 119 tỷ đồng, tăng 6,25%. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 120 tỷ đồng, tăng 6,2%.

Tổng tài sản của PVX tính đến ngày 30/6/2019 là 9.926 tỷ đồng, giảm 7% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, chủ yếu là tài sản ngắn hạn 7.529 tỷ đồng gồm các khoản phải thu ngắn hạn 2.995 tỷ đồng; hàng tồn kho 3.625 tỷ đồng.

Tiền và tài khoản tương đương tiền 604 tỷ đồng…. Tài sản dài hạn là 2.397 tỷ đồng gồm tài sản cố định 1.394 tỷ đồng; tài sản dài hạn khác 319 tỷ đồng…

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả là 8.150 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn 7.867 tỷ đồng gồm phải trả người bán ngắn hạn 3.201 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.573 tỷ đồng; người mua trả tiền trước ngắn hạn 1.346….

Nợ dài hạn là 283 triệu đồng. Vốn chủ sở hữu tới cuối kỳ là 1.776 tỷ đồng, vốn góp của chủ sở hữu là 4.000 tỷ đồng; thặng dư vốn cổ phần 6,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 3.737 tỷ đồng…

Ở một diễn biến khác, kể từ đầu năm đến nay PVX đã liên tục thay đổi nhiều nhân sự trong Công ty. Cụ thể, ngày 8/8, PVX đã công bố thông tin miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình khỏi chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 31/7. Theo đó, ông Bình sẽ chuyển công tác về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Trước đó, ngày 29/7, HĐQT PVX cũng đã công bố quyết định miễn nhiệm chức Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Đình Thế. Sau khi miễn nhiệm, ông Thế sẽ tập trung nhiệm vụ là Thành viên phụ trách HĐQT. Cũng trong ngày 29/7, đơn vị này cũng bổ nhiệm ông Lương Đình Thành giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Ngày 10/4, PVX công bố quyết định thôi chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Trần Toàn Thắng, quyết định được ký trước đó 1 ngày.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Ban Giám đốc của PVX còn lại Tổng giám đốc Lương Đình Thành, các Phó Tổng giám đốc gồm Nguyễn Đức Đạt, Nguyễn Văn Đồng, Bùi Sơn Trường, Nguyễn Trung Trí.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
841,46 +1,42 / +0,17%
Lúc 08/08/2020 15:59:02
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 259.884.838
GTGD: 4,56 triệu
Sàn
HNX-Index
112,75 -0,60 / -0,53%
Lúc 08/08/2020 15:59:02
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 34.143.072
GTGD: 364.448,00
Sàn
UPCOM-Index
56,22 +0,10 / +0,18%
Lúc 08/08/2020 15:59:02
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 21.504.655
GTGD: 225.971,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ