Doanh nghiệp có thể hưởng hỗ trợ 50% chi phí tư vấn sở hữu trí tuệ

Nhàđầutư
Thông tin từ Viện Khoa học sở hữu trí tuệ cho biết, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân được hưởng hỗ trợ 50% chi phí cho việc thực hiện các yêu cầu của mình.
HÀ MY
21, Tháng 03, 2020 | 16:44

Nhàđầutư
Thông tin từ Viện Khoa học sở hữu trí tuệ cho biết, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân được hưởng hỗ trợ 50% chi phí cho việc thực hiện các yêu cầu của mình.

Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ (VIPRI), Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ thực hiện dự án "Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ, quản trị tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước".

Dự án nhằm mục tiêu hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong việc khai thác thông tin sở hữu công nghiệp (SHCN), đăng ký bảo hộ quyền SHCN, bảo vệ quyền SHCN, thương mại hóa tài sản trí tuệ (TSTT) và quản trị TSTT.

1(374)

Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân được hưởng hỗ trợ 50% chi phí cho việc thực hiện các yêu cầu của mình

Theo đó, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân những nội dung như: tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp; đánh giá khả năng đăng ký hoặc sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; thương mại hóa tài sản trí tuệ; quản trị tài sản trí tuệ...

Thông tin từ Viện Khoa học sở hữu trí tuệ cho biết, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân được hưởng hỗ trợ 50% chi phí cho việc thực hiện các yêu cầu của mình.

Viện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học, huấn luyện, giám định, tư vấn và định giá trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

(Nguồn: Viện Khoa học sở hữu trí tuệ)

 

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
680,23 +17,70 / +2,67%
Lúc 01/04/2020 15:59:26
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 267.021.451
GTGD: 3,83 triệu
Sàn
HNX-Index
95,56 +2,92 / +3,15%
Lúc 01/04/2020 15:59:26
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
31/03/2020
91,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 35.716.009
GTGD: 316.819,00
Sàn
UPCOM-Index
48,63 +0,89 / +1,86%
Lúc 01/04/2020 15:59:26
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 28.356.917
GTGD: 375.319,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ