Tìm kiếm tin tức liên quan đến "Bộ Công Thương"

Sàn
VN-Index
874,51 +10,01 / +1,16%
Lúc 09/07/2020 11:14:12
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 137.738.207
GTGD: 2,15 triệu
Sàn
HNX-Index
115,39 +1,02 / +0,89%
Lúc 09/07/2020 11:14:12
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 23.890.934
GTGD: 232.206,00
Sàn
UPCOM-Index
57,05 +0,27 / +0,48%
Lúc 09/07/2020 11:14:12
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 10.866.148
GTGD: 138.325,00

Nguồn: VPBS