10 tháng đầu năm, thu 290.262 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội

Nhàđầutư
Ngày 13/11, BHXH Việt Nam cho biết, trong tháng 10, toàn Ngành BHXH thu được 29.800 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 10/2019, toàn Ngành thu 290.262 tỷ đồng, đạt 80,7% kế hoạch cả năm.
BẢO ANH
13, Tháng 11, 2019 | 16:09

Nhàđầutư
Ngày 13/11, BHXH Việt Nam cho biết, trong tháng 10, toàn Ngành BHXH thu được 29.800 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 10/2019, toàn Ngành thu 290.262 tỷ đồng, đạt 80,7% kế hoạch cả năm.

BHXH 2

Trong 10 tháng đầu năm 2019, thu 290.262 tỷ đồng tiền BHXH

Cụ thể, thu bảo hiểm xã hội (BHXH) 195.389 tỷ đồng, thu bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) 3.844 tỷ đồng, thu bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 13.965 tỷ đồng, thu bảo hiểm y tế (BHYT) 76.589 tỷ đồng, thu lãi phạt chậm đóng 475 tỷ đồng.

BHXH Việt nam cũng cho biết, trong 10 tháng đầu năm, số người tham gia BHXH bắt buộc khoảng 14,898 triệu người; BHXH tự nguyện khoảng 488 nghìn người; bảo hiểm TNLĐ-BNN khoảng 14,764 triệu người; BHTN khoảng 13,114 triệu người; BHYT khoảng 85,238 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 89,9% dân số.

Về Giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN, trong tháng 10, toàn Ngành đã giải quyết 10.384 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 74.189 người hưởng trợ cấp 1 lần; 951.399 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 10 tháng đầu năm, đã giải quyết 95.977 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 710.087 người hưởng trợ cấp 1 lần; 8.735.567 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Trong tháng 10, toàn Ngành phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 76.384 người hưởng chế độ BHTN (gồm trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề). Lũy kế 10 tháng đầu năm, giải quyết cho 796.897 người hưởng chế độ BHTN.

Cũng trong tháng, cả nước có khoảng 16,268 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT nội trú và ngoại trú; lũy kế 10 tháng đầu năm có khoảng 151,308 triệu lượt người KCB BHYT.

Về Chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN, trong tháng 10, chi BHXH, BHYT, BHTN 25.751 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 10/2019, số chi BHXH, BHYT, BHTN là 246.348 tỷ đồng, đạt 74,3% kế hoạch cả năm; Trong đó: chi BHXH từ nguồn Ngân sách 33.133 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 122.265 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 4.629 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT 86.321 tỷ đồng.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
868,11 -0,61 / -0,07%
Lúc 14/07/2020 15:59:20
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 239.137.660
GTGD: 4,07 triệu
Sàn
HNX-Index
116,07 +0,42 / +0,36%
Lúc 14/07/2020 15:59:20
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 30.975.945
GTGD: 327.582,00
Sàn
UPCOM-Index
56,94 -0,34 / -0,59%
Lúc 14/07/2020 15:59:20
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 16.378.719
GTGD: 247.894,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ