Ngành Hải quan thu ngân sách hơn 232 tỷ đồng

Nhàđầutư
Tính đến 25/10, số thực thu ngân sách nhà nước của toàn ngành Hải quan đạt 232.785 tỷ đồng, đạt 81,7% dự toán, tăng 10,36% so với cùng kỳ.
THỦY TIÊN
28, Tháng 10, 2017 | 07:22

Nhàđầutư
Tính đến 25/10, số thực thu ngân sách nhà nước của toàn ngành Hải quan đạt 232.785 tỷ đồng, đạt 81,7% dự toán, tăng 10,36% so với cùng kỳ.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10 năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 37,9 tỷ USD, tăng nhẹ 0,8% so với tháng trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 19,4 tỷ USD, tăng 0,3% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 18,5 tỷ USD, tăng 1,4%.

c3_MJFF

Tính đến ngày 25/10, ngành Hải quan thu ngân sách hơn 232 tỷ đồng đạt 81,% dự toán 

Với kết quả ước tính trên thì trong 10 tháng năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 346,22 tỷ USD, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 173,72 tỷ USD, tăng 20,7% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 172,49 tỷ USD, tăng 22%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 10/2017 ước tính thặng dư 900 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư của Việt Nam đến hết tháng 10 năm 2017 đạt 1,23 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan cho biết, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm, điện thoại các loại và linh kiện, ước tính xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 10/2017 là 5 tỷ USD, tăng 3,1% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 10/2017, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 36,54 tỷ USD, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm trước…

Về nhập khẩu, mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 10/2017 là 3,6 tỷ USD, giảm 3,9% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 10/2017, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 30,92 tỷ USD, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm trước.

Về máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 10/2017 là 2,6 tỷ USD, giảm 1,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 10/2017, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 27,98 tỷ USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Năm 2017, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu là 285.000 tỷ đồng. Đến ngày 25/10/2017, Số thực thu ngân sách là 232.785 tỷ đồng, đạt 81,7% dự toán, tăng 10,36% so với cùng kỳ năm 2016.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
909,67 +6,33 / +0,70%
Lúc 25/02/2020 15:59:39
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 221.123.293
GTGD: 3,88 triệu
Sàn
HNX-Index
106,63 +2,45 / +2,35%
Lúc 25/02/2020 15:59:39
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 49.470.451
GTGD: 612.043,00
Sàn
UPCOM-Index
55,53 +0,30 / +0,54%
Lúc 25/02/2020 15:59:39
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 303
KLGD: 15.012.509
GTGD: 236.262,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ