Loạt sai phạm trong việc mua sắm trang thiết bị y tế tại CDC Đà Nẵng

Nhàđầutư
Thanh tra Đà Nẵng đã chỉ ra loạt sai phạm trong việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng như: Quyết định mua sắm hàng hóa, xây dựng giá gói thầu, tổ chức đấu thầu...
THÀNH VÂN
29, Tháng 06, 2022 | 12:02

Nhàđầutư
Thanh tra Đà Nẵng đã chỉ ra loạt sai phạm trong việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng như: Quyết định mua sắm hàng hóa, xây dựng giá gói thầu, tổ chức đấu thầu...

Nhiều thiếu sót trong việc tổ chức đấu thầu

Ngày 29/6, Thanh tra TP. Đà Nẵng công bố kết luận về việc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng). 

Theo kết luận thanh tra, về việc quyết định mua sắm hàng hóa, CDC Đà Nẵng đã xác định số lượng hàng tồn kho, áp dụng định mức sử dụng vật tư làm căn cứ xác định nhu cầu để quyết định mua sắm không đảm bảo quy định.

Về xây dựng giá gói thầu, CDC Đà Nẵng đã có những thiếu sót trong việc không ban hành văn bản gửi các đơn vị cung cấp hàng hóa trên địa bàn đề nghị báo giá để làm cơ sở xây dựng giá gói thầu; có dấu hiệu hợp thức hóa các báo giá, ngày ghi trên báo giá sau thời điểm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, không đủ căn cứ để xây dựng giá gói thầu là không đúng quy định.

Ngoài ra, thiếu sót trong việc không tham khảo giá trúng thầu trên cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc Bộ Y tế khi xác định giá gói thầu đối với một số mặt hàng là không đúng theo quy định...

Về việc lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Thanh tra Đà Nẵng chỉ ra các thiếu sót trong việc sử dụng mẫu văn bản, không đầy đủ các nội dung, đặc biệt thiếu các nội dung về phần công việc liên quan đến các gói thầu thực hiện trước với giá trị tương ứng và lý do không áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi khi trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, không có văn bản trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Giám đốc CDC Đà Nẵng là không đúng theo quy định...

cdc-DA-nang

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng. Ảnh: Thành Vân.

Đặc biệt, CDC Đà Nẵng không tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt quyết định mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong cùng một văn là không đúng quy định Luật Đấu thầu.

Đối với việc tổ chức đấu thầu, theo Thanh tra Đà Nẵng, những sai sót trong việc thông báo chào giá, chào hàng cạnh tranh, thành phần báo giá, đăng tải thông báo mời chào, tiếp nhận báo giá, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, sử dụng báo giá của các nhà thầu không đủ tư cách hợp lệ, việc nhà thầu trúng thầu không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định.

Đồng thời, hồ sơ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của CDC Đà Nẵng không đầy đủ các thủ tục thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho hình thức chào hàng cạnh trạnh rút gọn, chỉ định thầu rút gọn cho 1 nhà thầu không đủ tư cách hợp lệ, vi phạm Luật Đấu thầu. Trong việc thực hiện hợp đồng, CDC Đà Nẵng đã tiếp nhận hàng trước thời điểm phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, vi phạm Luật Đấu thầu.

Nhiều văn bản liên quan đến hồ sơ thầu được cập nhật sau ngày ban hành trên hệ thống, tồn tại nhiều văn bản cùng số cùng ngày nhưng khác nhau về nội dung và không tìm thấy văn bản trên hệ thống văn bản quản lý điều hành tại CDC (chỉ có bản giấy).

Việc chênh lệch hàng hóa giữa phiếu nhập kho và hợp đồng cung cấp hàng hóa phản ánh việc nhập kho, theo dõi, quản lý hàng hóa tại CDC Đà Nẵng là không đầy đủ, thiếu chặt chẽ, không theo dõi hàng hóa do CDC Đà Nẵng trực tiếp mua sắm và hàng hóa nhận từ các đơn vị tài trợ theo quy định. Ngoài ra, một số phiếu nhập kho có thời gian không phù hợp...

Ngoài ra, Thanh tra Đà Nẵng chỉ ra những thiếu sót về việc không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đăng tải không đầy đủ kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu theo quy định của Luật Đấu thầu; các thiếu sót, vi phạm trong công tác văn thư, lưu trữ theo quy định.

CDC Đà Nẵng thực hiện phân bổ vật tư y tế với giá trị là hơn 1.366 tỷ đồng từ tháng 10/2020 đến ngày 31/12/2020 để thực hiện xét nghiệm COVID-19 có thu tiền đối với công dân nhập cảnh từ nguồn ngân sách nhà nước không đúng theo các quyết định của Sở Y tế về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhưng chưa hoàn trả số tiền trên vào ngân sách nhà nước.

Đối với các nội dung có dấu hiệu tội phạm liên quan đến 33 gói thầu do Cửa hàng Đại Phát và Công ty Tam Lập Phát trúng thầu, Thanh tra Đà Nẵng đã chuyển đến Cơ quan điều tra Công an TP. Đà Nẵng để tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nội dung có dấu hiệu tội phạm theo quy định.

Kiến nghị kiểm điểm nhiều tập thể, cá nhân

Từ những sai phạm trên, Thanh tra Đà Nẵng đã kiến nghị Thanh tra Chính phủ tổng hợp và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung quy định về điều kiện của 3 nhà cung cấp báo giá đối với phương thức xác định giá gói thầu là giá hàng hóa cần mua của ít nhất 3 đơn vị cung cấp hàng hóa khác nhau theo quy định.

Đồng thời, kiến nghị Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo cơ quan điều tra Công an thành phố tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nội dung có dấu hiệu tội phạm đã được Thanh tra TP. Đà Nẵng chuyển sang; Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Cục thuế TP. Đà Nẵng thực hiện kiểm tra, xem xét, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Đối với Sở Y tế, Thanh tra TP. Đà Nẵng kiến nghị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định đối với các tập thể, cá nhân và có biện pháp xử lý, chấn chỉnh về những vi phạm, hạn chế, thiếu sót trong công tác hướng dẫn, thẩm định, phê duyệt mua sắm, đấu thầu vật tư y tế, sinh phẩm; trong công tác thẩm định quyết toán kinh phí.

Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý việc thực hiện các quy định về công tác mua sắm, đấu thầu vật tư y tế, sinh phẩm và công tác xét duyệt quyết toán hằng năm tại CDC Đà Nẵng nói riêng và các cơ sở y tế trực thuộc nói chung. Chỉ đạo CĐC Đà Nẵng tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận, kiến nghị.

Đối với CDC Đà Nẵng, Thanh tra Đà Nẵng kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân và có biện pháp xử lý về những vi phạm, hạn chế, thiếu sót trong mua sắm, đấu thầu, quyết toán kinh phí vật tư y tế, sinh phẩm.

Chỉ đạo tổ chức, rà soát và có biện pháp khắc phục thực hiện đúng quy định đối với công tác mua sắm, đấu thầu vật tư y tế, sinh phẩm và nộp số tiền 1.366 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước. Trường hợp Kiểm toán Nhà nước Khu vực III đã kiến nghị thu hồi nộp Ngân sách Nhà nước số tiền nêu trên, Trung tâm thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, đồng thời gửi báo kết quả thực hiện về Thanh tra TP. Đà Nẵng để tổng hợp, theo dõi.

Đối với Cơ quan điều tra Công an TP. Đà Nẵng tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nội dung có dấu hiệu tội phạm đã được Thanh tra TP. Đà Nẵng chuyển sang. 

Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Tỷ giá mua Tỷ giá bán
    Tiền mặt Chuyển khoản Chuyển khoản
USD Đô la Mỹ 23,270.00 23,290.00 23,800.00
EUR EURO 23,603.00 23,698.00 24,065.00
GBP Bảng Anh 0.00 28,026.00 0.00
SGD Đôla Singapore 16,722.00 16,831.00 17,093.00
HKD Đô la Hồng Kong 0.00 0.00 0.00
JPY Yên Nhật 170.88 171.74 174.40
AUD Đô la Úc 16,022.00 16,127.00 16,410.00
CAD Đô la Canada 17,905.00 18,013.00 18,293.00
CHF Franc Thụy Sĩ 0.00 24,330.00 0.00
KRW Won Hàn Quốc 0.00 17.78 0.00
THB Baht Thái Lan 0.00 657.00 0.00
TWD Tân Đài tệ 0.00 0.00 0.00
NZD Đô la New Zealand 0.00 14,566.00 0.00

Nguồn: ACB Bank

Điều chỉnh kích thước chữ