Hàng loạt sai phạm của UBND TP. Đà Nẵng về giao, cho thuê đất trên bán đảo Sơn Trà

Nhàđầutư
Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ rõ hàng loạt sai phạm của UBND TP. Đà Nẵng về quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư trên bán đảo Sơn Trà.
VĂN DŨNG
18, Tháng 10, 2019 | 20:08

Nhàđầutư
Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ rõ hàng loạt sai phạm của UBND TP. Đà Nẵng về quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư trên bán đảo Sơn Trà.

Hàng loạt sai phạm trong cấp phép cho dự án ở Sơn Trà

Ngày 18/10, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đã ký thông báo số 1866/TB-TTCP về kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư trên bán đảo Sơn Trà.

Thanh tra Chính phủ (TTCP) xác định trong tổng số 18 dự án trên bán đảo Sơn Trà được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt, chấp thuận 9 dự án có một phần diện tích là rừng tự nhiên với tổng diện tích là 163,32 ha nhưng chưa xác định trong phương án giao quản lý, bảo vệ rừng.

Có 2 dự án UBND TP. Đà Nẵng có văn bản lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 nhưng chỉ có 1 dự án Bộ Quốc phòng có ý kiến thống nhất, 1 dự án chưa có văn bản trả lời, nhưng UBND TP. Đà Nẵng vẫn giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án; còn lại 16 dự án, UBND TP. Đà Nẵng chưa có văn bản lấy ý kiến Bộ Quốc phòng. Sau đó, UBND TP. Đà Nẵng không tổ chức rà soát để xử lý vi phạm.

anh52-1033

Những căn biệt thự bỏ hoang trên Bán đảo Sơn Trà.

Theo TTCP, qua rà soát, báo cáo của UBND TP. Đà Nẵng, bước đầu xác định có 7 dự án được giao đất, cho thuê đất vi phạm về an ninh quốc phòng. Cụ thể, UBND TP. Đà Nẵng đã giao đất, cho thuê đất đối với 3 dự án (Khu du lịch bãi Bụt; Khu du lịch bãi Trẹm; Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản) khi không có hồ sơ dự án đầu tư, vi phạm quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ.

UBND TP. Đà Nẵng không tổ chức thẩm tra Báo cáo NCKT đối các dự án thuộc nhóm A (khu du lịch Bãi Bụt; tổ hợp khu du lịch – dịch vụ cao cấp Sơn Trà) là vi phạm quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ.

Không thẩm định về nhu cầu sử dụng đất đối với 4 dự án (Khu du lịch, dịch vụ ven biển và dịch vụ sinh thái cao cấp Hồ Xanh; Khu du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự sinh thái cao cấp Ghềnh Đa – Mũi Nghê; Khu du lịch sinh thái biển kết hợp nuôi trồng thủy hải sản; Khu biệt thự Suối Đá) hoặc có thẩm định nhưng không đầy đủ trình tự, thủ tục, vi phạm quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ và Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ TN&MT (Khu du lịch sinh thái biển Bãi Bắc và Khu du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn – Bãi Đa).

TTCP chỉ rõ, UBND TP. Đà Nẵng giao cho các đơn vị không có chức năng, thẩm quyền (Công ty Quản lý và Khai thác đất thuộc Sở TN&MT, Ban Quản lý dự án Sơn Trà - Điện Ngọc) ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất với Chủ đầu tư một số dự án, vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 5 Luật Đất đai năm 2003.

Giao đất cho cá nhân (làm chủ đầu tư) tại 3 dự án (Khu du lịch sinh thái Bãi Trẹm; Khu du lịch biển Đông mở rộng; Khu du lịch Bãi Rạng) là không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền, vi phạm quy định tại Điều 34 Luật Đất đai năm 2003 và Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 04/2000/NĐ-CP của Chính phủ. Đến thời điểm thanh tra, UBND TP Đà Nẵng đã thu hồi dự án Khu du lịch Bãi Rạng, giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố quản lý.

Bên cạnh đó, ban hành Quyết định số 9154/QĐ-UBND ngày 27/12/2006 (áp dụng cho Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng), trong đó quy định thời gian thông báo công khai nội dung phiên đấu giá chưa đúng quy định tại Khoản 1, 2 Điều 8 Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng.

Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng đã thông báo đấu giá trước 15 ngày; nội dung thông báo đấu giá thiếu thông tin về quy hoạch sử dụng đất chi tiết, mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất...; đưa ra đấu giá đất khi khu đất chưa được phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, chưa đền bù giải phóng mặt bằng, không có phương án đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt là chưa đúng quy định tại Điều 5 Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng về điều kiện các thửa đất được tổ chức đấu giá.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ đầu tư để thực hiện 5 dự án trên bán đảo Sơn Trà với thời hạn sử dụng đất lâu dài, vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 67 Luật Đất đai năm 2003.

anh59-1121

Dự án Khu du lịch Bãi Bụt Bay ở bán đảo Sơn Trà bị TTCP kết luận có nhiều sai phạm

UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch chi tiết 3 dự án chưa phù hợp với diện tích quy hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt, vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật Xây dựng năm 2003; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 2 dự án không thuộc các trường hợp được điều chỉnh, vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Xây dựng năm 2003.

Chưa phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, hoặc phê duyệt sau khi chủ đầu tư đã khởi công xây dựng là chưa đúng quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ; một số chủ đầu tư có đề nghị việc xả nước thải vào nguồn nước nhưng chưa được UBND TP. Đà Nẵng giải quyết.

Cấp giấy chứng nhận đầu tư khi chủ đầu tư chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 22 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; cho chủ đầu tư hưởng ưu đãi miễn tiền thuê đất, tiền thuế sử dụng đất từ năm 2004-2015 không đúng đối tượng, vi phạm quy định tại Điều 15 Luật Khuyến khích đầu tư 1998, Điều 16 Luật Khuyến khích đầu tư trong nước năm 1998 (đến năm 2015 các ưu đãi trên đã được hủy bỏ).

Thực hiện chưa đầy đủ thủ tục thẩm tra để cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có tổng vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 47 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

UBND TP. Đà Nẵng thiếu kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm tại một số dự án đã có quyết định giao đất và nhận bàn giao mặt bằng nhưng chưa triển khai xây dựng, không có văn bản xin gia hạn; chưa xử lý, giải quyết việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án của một số chủ đầu tư, là chưa đúng quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 46 Luật Đầu tư năm 2014.

Không ban hành giá đất tại bán đảo Sơn Trà dẫn đến việc xác định tiền thu sử dụng đất, tiền thuê đất gặp nhiều khó khăn; chưa thực hiện đầy đủ quy trình theo quy định về xác định giá đất; không lấy ý kiến hoặc không xem xét ý kiến của các sở ban, ngành mà chỉ căn cứ ý kiến của Chủ tịch và các Phó chủ tịch TP. Đà Nẵng tại các cuộc họp; xác định sai thời điểm tính giá đất để thu tiền sử dụng đất; cho hưởng ưu đãi, giảm 10% tiền sử dụng đất... tại một số dự án không đúng quy định; xác định, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất; không tính, thu tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất... là không đúng quy định.

Xác định tiền chuyển quyền sử dụng đất Dự án Khu du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa, diện tích đất thấp hơn so quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500 là 13.679 m2.

Giao đất, cho thuê đất lô L09 thuộc dự án Khu biệt thự Suối Đá không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2003, Điều 61 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004; điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án Khu biệt thự Suối Đá chưa đúng quy định, nếu tính theo giá đất giao có thu tiền sử dụng đất là 2.500.000 đồng/m2 (theo Quyết định số 3351/QĐ-UBND ngày 29/5/2006), làm giảm tiền sử dụng đất phải nộp NSNN hơn 11, 2 tỷ đồng.

lo-l09-1123

Lô đất L09 thuộc dự án Khu biệt thự Suối Đá - bán đảo Sơn Trà

Xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan

Với những sai phạm trên, TTCP xác định trách nhiệm thuộc về Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Giám đốc các Sở, lãnh đạo các phòng ban, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cán bộ có liên quan qua các thời kỳ có các khuyết điểm, vi phạm nêu tại kết luận thanh tra.

Lãnh đạo Bộ, thủ trưởng, cán bộ các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm về khuyết điểm, vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý nêu tại Kết luận thanh tra. Chủ đầu tư các dự án, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm về các vi phạm nêu trên.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao UBND TP. Đà Nẵng tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm nêu trên theo thẩm quyền.

Kiên quyết xử lý, thu hồi đối với những dự án, diện tích đất không đủ điều kiện, có vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, quản lý bảo vệ rừng, đa dạng sinh học, an ninh quốc phòng..., đặc biệt là diện tích 364,81 ha đất của 4 dự án và một phần diện tích của 10 dự án có vi phạm phải được rà soát để xử lý; đối với 282,15 ha mặt nước biển của 4 dự án (Khu du lịch sinh thái biển Bãi Bắc: 225,69 ha; Khu Du lịch sinh thái biển Tiên Sa mở rộng: 31,99 ha; Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa: 3,65 ha; Tổ hợp Khu du lịch - Dịch vụ cao cấp Sơn Trà: 20,82 ha), UBND TP. Đà Nẵng căn cứ tình hình thực tế, yêu cầu về bảo vệ rừng, an ninh quốc phòng để xử lý theo thẩm quyền, đúng pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính rà soát, xác định giá đất; tính và thu nộp đầy đủ vào ngân sách Nhà nước các khoản nghĩa vụ tài chính của các dự án, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, có tính đến yếu tố đặc thù tại bán đảo Sơn Trà; đối với các dự án chủ đầu tư chưa nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì xem xét thực hiện đấu giá theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo thu hồi khoản tiền chủ đầu tư chưa nộp về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng TP. Đà Nẵng, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, khoản tiền giảm 10% giá trị đầu tư cơ sở hạ tầng trừ chi phí giải phóng mặt bằng, giảm 10% tiền sử dụng đất không đúng quy định.

Phối hợp với Bộ Quốc phòng kiểm tra, rà soát về yếu tố an ninh quốc phòng đối với các dự án đầu tư trên Bán đảo Sơn Trà để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, rà soát, hủy bỏ các văn bản do UBND TP. Đà Nẵng ban hành không đúng quy định của pháp luật (việc giảm, hỗ trợ tiền sử dụng đất, xác định giá đất, giao đất, phê duyệt quy hoạch...); rà soát, điều chỉnh Quyết định số 6758/QĐ-UBND ngày 20/8/2008 và Quyết định số 5924/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 phù hợp với diện tích rừng đặc dụng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kiểm tra, rà soát việc chấp hành quy định pháp luật của các Chủ đầu tư để xử lý theo thẩm quyền đối với các vi phạm, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, an ninh quốc phòng, bảo vệ và phát triển rừng, đa dạng sinh học..., chỉ đạo xử lý việc xử phạt hành chính đối với chủ đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; khẩn trương phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà theo quy định.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân thuộc Bộ có khuyết điểm, vi phạm nêu tại kết luận thanh tra.

Phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng kiểm tra, rà soát, trình Thủ tướng xem xét điều chỉnh diện tích rừng đặc dụng đối với Khu bảo tồn thiên nhiên bán đảo Sơn Trà tại Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng đảm bảo phù hợp, thống nhất với quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai...

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng rà soát, xác định giá đất đối với các dự án theo quy định của pháp luật và phù hợp với yếu tố đặc thù tại bán đảo Sơn Trà.

Giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với UBND TP Đà Nẵng kiểm tra, rà soát yếu tố an ninh quốc phòng đối với các dự án trên Bán đảo Sơn Trà để xử lý, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời giao Bộ Công an, điều tra, xử lý theo quy định đối với các vi phạm tại Dự án Khu du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa và Dự án Khu biệt thự Suối Đá do có dấu hiệu làm trái quy định pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Điều chỉnh kích thước chữ