Hàng loạt lãnh đạo tại các Tổng Công ty ở TP.HCM bị kỷ luật

Nhàđầutư
UBKT Thành ủy TP.HCM đã thi hành kỷ luật hàng loạt lãnh đạo tại các Tổng Công ty gồm: Công ty Xây dựng Sài Gòn, Công ty Du lịch Sài Gòn, Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC).
LÝ TUẤN
07, Tháng 08, 2020 | 20:39

Nhàđầutư
UBKT Thành ủy TP.HCM đã thi hành kỷ luật hàng loạt lãnh đạo tại các Tổng Công ty gồm: Công ty Xây dựng Sài Gòn, Công ty Du lịch Sài Gòn, Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC).

Ngày 7/8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP.HCM thông tin về kết quả xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên đối với các sai phạm xảy ra tại Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV; Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV; Đảng ủy Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - TNHH MTV; Đảng ủy Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV; Đảng ủy Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC).

Tại Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV, UBKT Thành ủy kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy công ty, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; buông lỏng vai trò lãnh đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty, dẫn đến đơn vị có nhiều vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng nhà, đất; làm ảnh hưởng đến uy tín của Ban Thường vụ Đảng ủy, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên Tổng Công ty.

Căn cứ các quy định của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; cảnh cáo ông Nguyễn Văn Khởi, nguyên Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, nguyên Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty; phê bình 6 cá nhân.

Đối với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV, kết luận của UBKT Thành ủy cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước; chậm thực hiện khắc phục các kết luận của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và việc thực hiện, chuyển nhượng dự án Sài Gòn Gôn sai quy định.

nhieu-lanh-dao-cong-ty-ipc-di-nuoc-ngoai-nhu-di-cho-47-.0585

Hàng loạt lãnh đạo tại Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) đã bị kỷ luật cảnh. Ảnh: VNB

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy kết luận phê bình đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020; cảnh cáo ông Trần Hùng Việt, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty; phê bình đối với 5 cá nhân khác.

Tại Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - TNHH MTV, UBKT Thành ủy kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 chưa xây dựng nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; chưa xây dựng nội dung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Đồng thời, chưa thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM trong công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.

Qua đó, Ban Thường vụ Thành ủy phê bình đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - TNHH MTV nhiệm kỳ 2015 – 2020. UBKT Thành ủy TP.HCM phê bình đối với ông Phạm Công Nghĩa, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty và ông Trương Văn Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV, theo kết luận lãnh đạo Tổng Công ty có những khuyết điểm, vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; việc quản lý công nợ; việc quản lý, sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển; chi hộ tiền trả tiền cho đối tác kinh doanh, chi hộ trả tiền thuê đất; quản lý chứng từ kế toán; hoạt động đầu tư, góp vốn; thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng Công ty giai đoạn 2013 - 2015; thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; thực hiện dự án và thực hiện chức trách, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Thành ủy quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 3 cá nhân gồm: Nguyễn Phước Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty; Nguyễn Đình Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, nguyên Phó Tổng Giám đốc, nguyên Thành viên không chuyên trách HĐTV, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty; Nguyễn An Trường, Đảng ủy viên Đảng ủy Tổng Công ty, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách Tổng Công ty.

Đối với Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC), lãnh đạo công ty có những khuyết điểm, vi phạm trong việc sử dụng quỹ tiền lương; nộp ngân sách khoản lợi nhuận sau phân phối; quản lý chi phí; trích nộp kinh phí công đoàn; huy động vốn; quản lý công nợ; công tác thiết kế - dự toán công trình tòa nhà văn phòng và sử dụng tòa nhà văn phòng IPC; quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài; thực hiện dự án Khu Dân cư Hiệp Phước; thoái vốn theo đề án tái cơ cấu (giai đoạn 2016 - 2017); việc cử người đại diện vốn; việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược; việc thẩm định giá và việc thực hiện dự án Khu dân cư Long Hậu, việc hợp tác với Công ty Hồng Lĩnh.

UBKT Thành ủy TP.HCM quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 8 cá nhân gồm: Lê Hoàng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty; Mai Văn Đường, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty; Vũ Xuân Đức, Đảng ủy viên, Thành viên chuyên trách HĐTV Công ty; Nguyễn Trường Bảo Khánh, Đảng ủy viên, Thành viên chuyên trách HĐTV Công ty; Phùng Đức Trí, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty; Phạm Xuân Trung, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty; Trần Đăng Linh, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty; Nguyễn Việt Dũng, Đảng ủy viên, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Ngoài ra, UBKT Thành ủy TP. HCM thi hành kỷ luật khiển trách đối với 2 cá nhân: Trương Thị Hương Giang, Kiểm soát viên chuyên trách công ty; Bùi Hải Hà, Kiểm soát viên chuyên trách công ty, phê bình đối với 3 cá nhân khác.

Bình luận
Sàn
VN-Index
900,95 +6,91 / +0,77%
Lúc 20/09/2020 15:59:31
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 361.844.377
GTGD: 6,66 triệu
Sàn
HNX-Index
129,28 +0,81 / +0,63%
Lúc 20/09/2020 15:59:31
Cao nhất
18/09/2020
128,23
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 42.062.595
GTGD: 465.025,00
Sàn
UPCOM-Index
60,59 +0,72 / +1,20%
Lúc 20/09/2020 15:59:31
Cao nhất
18/09/2020
59,75
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 56.603.626
GTGD: 538.063,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ