Doanh nghiệp lao đao, ngân hàng 'chịu đói'

Nhàđầutư
Theo thống kê của Tổng cục thống kê, quý 1/2020, cả nước có 18,6 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng 26% so với cùng kỳ 2019. Vốn huy động và tín dụng của ngân hàng đạt mức tăng rất thấp, chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái.
ĐÌNH VŨ
29, Tháng 03, 2020 | 07:00

Nhàđầutư
Theo thống kê của Tổng cục thống kê, quý 1/2020, cả nước có 18,6 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng 26% so với cùng kỳ 2019. Vốn huy động và tín dụng của ngân hàng đạt mức tăng rất thấp, chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái.

18,6 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Theo thống kê tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2020 của Tổng cục Thống kê, trong quý 1, khu vực doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch COVID-19, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn lên tới 18,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý 1/2020, cả nước có 29,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 351,4 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 243,7 nghìn lao động, tăng 4,4% về số doanh nghiệp, giảm 6,4% về vốn đăng ký và giảm 23,3% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

det-may

Dệt may là một trong những ngành phải đối mặt với nhiều khó khăn vì dịch bệnh COVID-19 từ cả cung và cầu.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong quý 1/2020 đạt 11,8 tỷ đồng, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong quý 1/2020 là 903,8 nghìn tỷ đồng, giảm 17,7% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cũng có 14,8 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nhưng cũng giảm 1,6% so với quý 1/2019, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong quý 1/2020 lên 44,5 nghìn doanh nghiệp. Trung bình mỗi tháng có 14,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 3 tháng đầu năm là 18,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước; doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 12,2 nghìn doanh nghiệp, giảm 20,6%, trong đó có 2.629 doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo chương trình chuẩn hóa dữ liệu năm từ năm 2018. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong quý 1/2020 là 4,1 nghìn doanh nghiệp, tương đương với cùng kỳ năm trước.

Điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý 1/2020, TCTK cho biết: Có 42% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 37,1% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định. Có 38,8% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên vào quý 2/2020; 25,9% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 35,3% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

Tín dụng chỉ tăng 0,68% bằng 1/3 cùng kỳ 2019

Trước tình hình khó khăn của doanh nghiệp, hoạt động ngân hàng, chứng khoán cũng chịu tác động sụt giảm mạnh, chỉ có lĩnh vực bảo hiểm có mức tăng trưởng cao.

tin-dung

Tín dụng ngân hàng quý 1/2020 chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm 2019 đạt mức tăng 0,68%.

Cụ thể, tính đến thời điểm 20/3/2020, tổng phương tiện thanh toán tăng 1,55% so với cuối năm 2019 (cùng kỳ năm trước tăng 2,54%).

Huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 0,51% (cùng kỳ năm 2019 tăng 1,72%); tín dụng của nền kinh tế tăng 0,68% (cùng kỳ năm trước tăng 1,9%). Điều này cho thấy các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn, phải thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý 1/2020 đạt mức tăng cao, ước tính tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ tăng 21%, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 8%. Các công ty Bảo hiểm nhân thọ đã cung cấp nhiều gói sản phẩm linh hoạt mang tính thời điểm, tăng các gói hỗ trợ nhằm thu thút khách hàng sở hữu các hợp đồng bảo hiểm phù hợp.

Về thị trưởng chứng khoán, tổng mức huy động vốn cho nền kinh tế của thị trường chứng khoán trong quý 1 năm nay chỉ đạt 29,5 nghìn tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường cổ phiếu, tính đến ngày 23/3/2020, chỉ số VNIndex đạt 657,43 điểm, giảm 25,5% so với cuối tháng trước và giảm 31,6% so với cuối năm 2019; mức vốn hóa thị trường đạt 3.302 nghìn tỷ đồng, giảm 24,7% so với cuối năm 2019; giá trị giao dịch bình quân từ đầu năm đến nay đạt 4.676 tỷ đồng/phiên, tăng 0,04% so với bình quân năm 2019.

Trên thị trường trái phiếu, hiện có 483 mã trái phiếu niêm yết với giá trị niêm yết đạt 1.163 nghìn tỷ đồng, giảm 0,8% so với cuối năm 2019. Trên thị trường chứng khoán phái sinh, tính chung quý 1/2020, khối lượng giao dịch bình quân đạt 122.436 hợp đồng/phiên, tăng 38% so với bình quân năm trước.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
864,47 +3,08 / +0,36%
Lúc 30/05/2020 15:59:19
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 318.190.600
GTGD: 4,90 triệu
Sàn
HNX-Index
109,81 +0,17 / +0,16%
Lúc 30/05/2020 15:59:19
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 197
KLGD: 52.686.267
GTGD: 489.955,00
Sàn
UPCOM-Index
55,03 +0,02 / +0,04%
Lúc 30/05/2020 15:59:19
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 305
KLGD: 26.577.867
GTGD: 323.624,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ