Diễn biến thị trường tài chính TP.HCM trong tháng đầu năm 2020 qua những con số

Nhàđầutư
Trong tháng đầu năm 2020, theo cập nhật của Cục Thống kê TP.HCM thị trường tài chính của TP có nhiều chuyển biến tích cực đối với các lĩnh vực từ ngân hàng, cho đến thị trường chứng khoán…
CHU KÝ
09, Tháng 02, 2020 | 19:56

Nhàđầutư
Trong tháng đầu năm 2020, theo cập nhật của Cục Thống kê TP.HCM thị trường tài chính của TP có nhiều chuyển biến tích cực đối với các lĩnh vực từ ngân hàng, cho đến thị trường chứng khoán…

Lĩnh vực ngân hàng

Theo Cục thồng kê TP.HCM, tổng vốn huy động đến đầu tháng 1/2020 đạt hơn 2.547 ngàn tỷ đồng, tăng 15,71% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn huy động của các ngân hàng thương mại cổ phần chiếm 51,75% tổng vốn huy động, tăng 16,63% so tháng cùng kỳ năm trước.

Tiền gửi tiết kiệm đạt hơn 1.090 ngàn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 43,12% tổng vốn huy động, tăng 6,26% so với tháng cùng kỳ 2019.0

Theo loại tiền, vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm 13,03%, tăng 26,64% so tháng cùng kỳ. Vốn huy động bằng VND chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng nguồn vốn, chiếm 86,97%; tăng 14,23% so tháng cùng kỳ.

Bên cạnh đó, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP.HCM đến đầu tháng 1/2020 đạt hơn 2.296 ngàn tỷ đồng, tăng 13,67% so tháng cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, dư nợ tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần đạt gần 1.201 ngàn tỷ đồng, chiếm 52,30% tổng dư nợ, tăng 14,52% so tháng cùng kỳ.

Theo loại tiền, dư nợ bằng ngoại tệ đạt 166,54 ngàn tỷ đồng, chiếm 7,25% tổng dư nợ, tăng 7,55% so với tháng cùng kỳ. Dư nợ tín dụng bằng VND đạt hơn 2.129 ngàn tỷ đồng, chiếm 92,75% tổng dư nợ, tăng 14,17% so với tháng cùng kỳ.

Thị trường chứng khoán

Cục Thống kê TP.HCM cho biết, đến cuối tháng 12/2019, tổng số mã chứng khoán được phép giao dịch khớp lệnh là 420 gồm 378 mã cổ phiếu, 3 mã chứng chỉ quỹ, 2 mã quỹ ETF (quỹ hoán đổi danh mục) và 37 mã chứng quyền; giảm 1 mã chứng khoán so với cuối tháng trước.

Theo Cục Thống kê, trong tháng 12/2019 có 22 phiên giao dịch, 12 phiên tăng điểm và 10 phiên giảm điểm. VN-Index trong tháng có rất ít thay đổi khi chênh lệch giữa phiên cao nhất và thấp nhất chỉ là 17,04 điểm.

Đến cuối tháng 12/2019, VN-Index đạt 965,99 điểm, giảm 0,49% (tương ứng giảm 4,76 điểm) so với cuối tháng trước và tăng 8,23% (tương ứng tăng 73,45 điểm) so với cuối năm 2018.

Theo đó, tính từ đầu năm đến cuối tháng 12/2019, VN-Index đạt giá trị thấp nhất vào ngày 3/1 với 878,22 điểm và đạt giá trị cao nhất vào ngày 6/11 với 1.024,91 điểm.

Khối lượng giao dịch trong tháng 12/2019 đạt 5.090,22 triệu chứng khoán, tăng 15,00% so với tháng trước. Giá trị giao dịch trong tháng đạt hơn 101.779  tỷ đồng, tăng 3,41% so tháng trước.

Cũng theo Cục thống kê TP, trung bình mỗi phiên có 231,37 triệu chứng khoán được chuyển nhượng với giá trị hơn 4.626 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch trung bình mỗi phiên tăng 9,77% và giá trị giao dịch giảm 1,29% so với tháng trước.

Bên cạnh đó, cập nhật của Cục thống kê TP.HCM cũng cho thấy, đến ngày 15/1/2020, có tổng số 426 mã chứng khoán được phép giao dịch khớp lệnh (trong đó có 42 mã chứng quyền). So với thời điểm cuối năm 2019, giá trị vốn hóa thị trường là 3.307.165 tỷ đồng, tăng 0,84%; chỉ số VN-Index đạt 967,56 điểm, tăng 0,16% (tương ứng tăng 1,57 điểm).

Theo thống kê của Cục thống kê TP.HCM, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước tháng 1/2020 ước thực hiện 42.833 tỷ đồng, đạt 10,6% dự toán, giảm 3,9% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa 34.233 tỷ đồng, đạt 12,3% dự toán, tăng 5,7% so với cùng kỳ; thu từ dầu thô 1.600 tỷ đồng, đạt 13,1% dự toán, giảm 8,7% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 7.000 tỷ đồng, đạt 6,1% dự toán, giảm 32,9% so với cùng kỳ

Bên cạnh đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước chiếm 8,8% tổng thu nội địa, giảm 1,6% so với cùng kỳ. Trong đó, nhà nước trung ương ước thực hiện 1.800 tỷ đồng, đạt 9,8% dự toán, giảm 1,8% so với cùng kỳ; nhà nước địa phương ước thực hiện 1.201 tỷ đồng, đạt 11,9% dự toán, giảm 1,2% so với cùng kỳ.

Thu từ khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 12.751 tỷ đồng, đạt 16,6% dự toán, tăng 11,2% so với cùng kỳ.

Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 9.551 tỷ đồng, đạt 12,6% dự toán, tăng 8,1% so với cùng kỳ.

Thu cân đối ngân sách địa phương tháng 1/2020 ước thực hiện 7.950 tỷ đồng, đạt 10,5% dự toán, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Về tổng chi ngân sách địa phương, tháng 1/2020 ước thực hiện 5.155 tỷ đồng, đạt 5,1% dự toán, giảm 17,5% so với cùng kỳ.

Bình luận
Sàn
VN-Index
905,21 +1,23 / +0,14%
Lúc 30/09/2020 15:59:49
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 340.685.594
GTGD: 6,36 triệu
Sàn
HNX-Index
132,57 +0,83 / +0,63%
Lúc 30/09/2020 15:59:49
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 47.805.531
GTGD: 681.441,00
Sàn
UPCOM-Index
61,73 +0,21 / +0,34%
Lúc 30/09/2020 15:59:49
Cao nhất
29/09/2020
61,39
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 33.412.485
GTGD: 502.962,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ