Đề xuất mới về bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kế hoạch và Đầu tư

Nhàđầutư
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Thông tư quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó quy định cụ thể về những hành vi bị nghiêm cấm và những người có quyền quyết định với các tài liệu mật, tối mật, tuyệt mật.
ĐÌNH VŨ
30, Tháng 07, 2020 | 13:37

Nhàđầutư
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Thông tư quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó quy định cụ thể về những hành vi bị nghiêm cấm và những người có quyền quyết định với các tài liệu mật, tối mật, tuyệt mật.

tai-lieu

Đề xuất mới về bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kế hoạch và Đầu tư

Cụ thể, dự thảo nêu rõ những hành vi bị nghiêm cấm gồm: Thu thập, làm lộ, phát tán, làm mất, chiếm đoạt, mua bán, trao đổi, lưu giữ, sử dụng, tiêu hủy trái phép tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trong ngành Kế hoạch và Đầu tư;

Cung cấp cho cơ quan báo chí, xuất bản, các cơ quan đại chúng trong nước cũng như nước ngoài các tài liệu mật trong ngành Kế hoạch và Đầu tư khi không được phép của người có thẩm quyền;

Tự nghiên cứu, sản xuất, sử dụng mật mã để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và các hành vi khác vi phạm quy định về công tác lưu trữ, bảo quản, bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kế hoạch và Đầu tư;

Sử dụng các thiết bị có tính năng ghi âm, ghi hình, thu phát tín hiệu và thực hiện việc ghi âm, ghi hình trong các cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước khi chưa được người chủ trì cuộc họp cho phép;

Lạm dụng việc bảo vệ bí mật nhà nước để che giấu hành vi vi phạm pháp luật; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp hoặc cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân.

Ai có quyền quyết định với "tài liệu mật"

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi là Thủ trưởng đơn vị) ban hành, phát hành tài liệu hoặc tạo ra vật chứa bí mật nhà nước có trách nhiệm xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước.

Việc xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước phải căn cứ vào danh mục bí mật nhà nước trong ngành Kế hoạch và Đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành và quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Về việc sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước, dự thảo quy định: Người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ “Tuyệt mật” gồm: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tổng cục trưởng, Viện trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ; Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ “Tối mật”, “Mật” gồm: Những người quy định nêu trên; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Việc cá nhân mang tài liệu mật ra ngoài cơ quan ở phạm vi trong nước do Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý tài liệu mật quyết định.

Về nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước, văn phòng Bộ có trách nhiệm phân công cán bộ kiêm nhiệm làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có trách nhiệm phân công cán bộ kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước tại bộ phận văn thư hoặc hành chính, tổng hợp.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phân công cán bộ kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước thuộc Văn phòng Sở.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
840,89 +0,85 / +0,10%
Lúc 07/08/2020 14:15:00
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 224.894.385
GTGD: 3,79 triệu
Sàn
HNX-Index
112,79 -0,56 / -0,49%
Lúc 07/08/2020 14:15:00
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 28.253.648
GTGD: 302.609,00
Sàn
UPCOM-Index
56,14 +0,02 / +0,04%
Lúc 07/08/2020 14:15:00
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 16.219.964
GTGD: 169.392,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ