Cổ đông chấp thuận Novaland niêm yết ở sàn chứng khoán nước ngoài

Nhàđầutư
Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – mã NVL) vừa công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2.
BẢO NGỌC
02, Tháng 03, 2018 | 11:47

Nhàđầutư
Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – mã NVL) vừa công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2.

nhadautu - Novaland

Cổ đông chấp thuận Novaland niêm yết ở sàn chứng khoán nước ngoài 

Theo đó, với 99,9% tổng số cổ phần chấp thuận, kế hoạch niêm yết chứng khoán ở nước ngoài của Novaland đã được thông qua. Sàn niêm yết dự kiến là Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (“SGX-ST”) hoặc một Sở giao dịch Chứng khoán khác ở nước ngoài do HĐQT cân nhắc và lựa chọn. Thời gian dự kiến trong năm 2018 hoặc 2019.

Ngoài ra, cổ đông Novaland cũng chấp thuận các tờ trình khác như: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phần riêng lẻ và tăng vốn điều lệ từ kết quả đợt phát hành. Cụ thể, NVL dự kiến phát hành tối đa 100 triệu cổ phần phổ thông theo phương thức chào bán riêng lẻ. Giá chào bán dự kiến do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần phổ thông hiện hữu tại thời điểm chào bán được xác định theo báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán.

Mục đích thực hiện nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, bao gồm, (1) bổ sung nguồn vốn trong một số công ty con và công ty liên kết; (2) mua cổ phần và phần vốn góp trong các công ty khác phù hợp với quy định của pháp luật. Ngoài ra, NVL cũng dự kiến thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ của công ty.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2018.

Ngoài ra, cổ đông NVL cũng thông qua việc thay đổi phương thức phát hành trái phiếu chuyển đổi và sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

Trong quý IV/2017, lợi nhuận sau thuế của NVL đạt gần 717,7 tỷ đồng, tăng 629% so với cùng kỳ năm ngoái, nguyên nhân chủ yếu do số lượng bàn giao các sản phẩm bất động sản từ các dự án hoàn thành trong quý IV/2017 cao hơn so với cùng kỳ năm 2016.

Tính trong cả năm 2017, doanh thu NVL đạt hơn 11.632 tỷ đồng, tăng 58% so với năm 2016, nhưng chỉ hoàn thành 66% kế hoạch cả năm; lợi nhuận sau thuế năm 2017 của NVL đạt hơn 2.061 tỷ đồng, tăng 22,5% so với năm 2016 và hoàn thành 65,5% kế hoạch năm.

Chốt phiên giao dịch 1/3, cổ phiếu NVL đạt 88.300 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng 2,91% so với mức giá tham chiếu. Đây là phiên giao dịch tăng điểm thứ 8 liên tiếp của NVL.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
871,21 -5,25 / -0,60%
Lúc 12/07/2020 15:14:17
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 291.113.796
GTGD: 4,84 triệu
Sàn
HNX-Index
115,50 -0,66 / -0,57%
Lúc 12/07/2020 15:14:17
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 34.309.926
GTGD: 437.344,00
Sàn
UPCOM-Index
57,25 +0,09 / +0,16%
Lúc 12/07/2020 15:14:17
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 27.340.008
GTGD: 233.812,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ